INVESTORS HOUSE: ERIKOISISIJOITUSRAHASTO DIVIDEND HOUSE TUOTTOKIINTEISTÖT ALOITTAA TOIMINTANSA


Investors House OyjLehdistötiedote5.12.2019 klo 12.10
INVESTORS HOUSE: ERIKOISISIJOITUSRAHASTO DIVIDEND HOUSE TUOTTOKIINTEISTÖT ALOITTAA TOIMINTANSA
Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja rakennuttamisesta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.Tänään Investors Housen tytäryhtiö, rahastoja hallinnoiva Dividend House on käynnistänyt uuden kiinteistörahaston, jolle se sai markkinointiluvan marraskuussa. Kaikille sijoittajille avoimen erikoissijoitusrahaston nimi on Dividend House Tuottokiinteistöt ja sen salkunhoitajana toimii KTM Antti Lahtinen. Rahaston ensimmäiset merkinnät ja kiinteistöhankinnat on toteutettu tänään samoin kuin on solmittu aiesopimus seuraavasta hankinnasta. Emoyhtiö Investors House on rahastossa ankkurisijoittajana.Uusi kiinteistörahasto sijoittaa varansa korkeaa vuokrakassavirtaa tarjoaviin suomalaisiin kiinteistöihin kokoluokassa 1-5 M€. Hajauttamalla sijoitukset sekä maantieteellisesti että kiinteistötyypeittäin rahaston riskitaso pystytään pitämään kohtuullisena. Rahastoon sijoitetuille varoille tavoitellaan yli 8 % kokonaistuottoa.
Salkunhoitaja Antti Lahtinen:’’Kiinteistörahastojemme erilaistava tekijä on se, että sijoitamme emoyhtiön toimesta kiinteistörahastoihimme omia varojamme eli toimimme kanssasijoittajina muiden sijoittajien kanssa. Näin yhdistämme sijoittajien ja palveluntarjoajan intressit. Etsimme kiinteistökohteita, jotka ovat kokonsa puolesta yleensä yksityissijoittajien tavoittamattomissa, mutta samalla useimmille instituutioille liian pieniä. Siksi kilpailu tässä segmentissä on pienempää kuin muissa kiinteistösegmenteissä.’’Kiinteistörahasto on auki sijoituksia varten kolmen kuukauden välein ja lunastuksia varten kuuden kuukauden välein. Rahastohallinnosta vastaa Dividend House. Kiinteistövarallisuuden hoidossa rahasto hyödyntää myös emoyhtiö Investors Housen osaamista.Investors House on sijoittanut apporttina kaksi kiinteistöä rahastoon samoin kuin Investors Housen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhden yhdessä omistamansa kiinteistön. Kaikki transaktiot on toteutettu AKA-arvioijan laatimien arviokirjojen mukaisiin arvoihin.
Helsinki 5.12.2019Investors House OyjLisätiedot: Salkunhoitaja Antti Lahtinen, puh 040 538 6931Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.