Investeringsforeningen Selected Investments – Anmodning om ophør af suspension af afdeling Equities

De tekniske vanskeligheder er nu løst, og der kan atter opgøres indre værdi.Der anmodes derfor om ophør af suspension i nedenstående afdeling.Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.Med venlig hilsen
Invest Administration A/S