Investeringsforeningen Investin – Offentliggørelse af prospekt

Der er i afdeling Othania Etisk Formuevækst KL under Investeringsforeningen Investin sket ændringer, hvorfor ajourført prospekt for Investeringsforeningen Investin offentliggøres.
Ændringerne indebærer, at der under afsnittet “Samlede administrationsomkostninger” indføres følgende sætning:“… eksklusive afkastafhængigt honorar.”Således at det samlede afsnit nu lyder som følger:“I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskab for hver afdeling ikke overstige 3,0% af den gennemsnitlige formueværdi af afdelingerne inden for et regnskabsår eksklusive afkastafhængige honorar.”

Herudover er der foretaget almindelig årlig opdatering. 

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted, tlf.: 44559200Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Tage Fabrin-Brasted
Direktør
Vedhæftet filProspekt_Investin_Othania_09_12_2019_inkl_vedtaegter

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.