Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Formuepleje Fokus

Hermed indkaldes til fælles ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje, Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.00 hos Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 15. sal, 8000 Aarhus C.På grund af situationen omkring Coronavirus opfordrer bestyrelsen til, at investorerne holder sig ajourført med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og i stedet i videst muligt omfang udøver deres stemmerettigheder ved at anvende fuldmagt. Hvis det på grund af forsamlingsforbud eller andre retningslinjer fra myndighederne ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen med fysisk fremmøde, vil der blive mulighed for at deltage gennem en digital løsning med lyd og billede. Såfremt dette bliver nødvendigt, vil yderligere information herom tilgå investorerne, som har tilmeldt sig generalforsamlingen.DagsordenFremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen.Der foreligger ikke forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
Valg af medlemmer til bestyrelsenValg af revisionEventueltIndkaldelse med dagsorden og bilag er vedhæftet denne meddelelse. Tilmelding og afgivelse af fuldmagt kan ske ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C senest tirsdag den 21. april 2020.Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.Med venlig hilsenSøren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S
Vedhæftede filer2020-04-02 – Selskabsmeddelelse KF Fokus – Indkaldelse GF_signedIndkaldelse – GF 2020 (KFx6 IF Formuepleje)_FinalFuldmagtsblanket – GF 2020 (KFx6, IF Formuepleje)_FinalBilag 1 – CV for Hanne Søndergaard Birkmose_FINAL

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.