Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gabriel Holding A/S

Der afholdes generalforsamling i Gabriel Holding A/S torsdag den 10. december 2020 kl. 14.00 på Comwell Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.For at minimere smittespredning af coronavirus (COVID-19) opfordrer Gabriel til, at aktionærer undlader at deltage fysisk på generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at udøve deres aktionærrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller ved at brevstemme forud for generalforsamlingen fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.Der vil ikke være forplejning til generalforsamlingen.Adgang til selskabets generalforsamling har enhver kapitalejer, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort. Rekvisition skal ske ved telefonisk henvendelse til Maria Myrup Gundersen på tlf. 9630 3117 eller e-mail: mmg@gabriel.dk.Følgende materiale vil senest den 19. november 2020 være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.gabriel.dk:– Indkaldelsen,
– Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
– De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten,
– Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
– Fuldmagtsblanket.
Den trykte årsrapport er tilgængelig pr. 27. november 2020.Vedhæftet filGabriel Holding AS – Meddelelse nr. 16 – Indkaldelse Generalforsamling 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.