Indkaldelse til ordinær generalforsamling i EAC Invest A/S – Selskabsmeddelelse nr. 12/2020

København, 8. april 2020                                     
Den ordinære generalforsamling i EAC Invest A/S vil blive afholdt torsdag den 30. april 2020 kl. 14:00 i East Asiatic House, Indiakaj 16, 2100 København Ø.Vedhæftet dagsorden med bilag.
COVID-19
De påbud og regler, der er fastsat i forbindelse med COVID-19-pandemien, herunder begrænsninger i offentlige samlinger, forventes at få konsekvenser for afviklingen af EAC Invest A/S’ kommende ordinære generalforsamling. Selskabet har dog besluttet at indkalde til og afvikle den ordinære generalforsamling den 30. april 2020, som oprindeligt planlagt. Generalforsamlingen vil blive afholdt i overensstemmelse med de regler og anbefalinger fra myndighederne, der gælder på tidspunktet for generalforsamlingen. Selskabet vil derudover tage de skridt, som selskabet finder nødvendige for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.
På selve generalforsamlingen vil selskabet alene være repræsenteret af bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen og hvis muligt, CEO Martin Thaysen. Selskabet opfordrer sine aktionærer til ikke at deltage personligt på generalforsamlingen, men til i stedet at deltage ved brug af fuldmagt eller brevstemme afgivet forud for generalforsamlingen.Derudover er aktionærer velkomne til forud for generalforsamlingen at stille skriftlige spørgsmål vedrørende de emner, der er på dagsordenen. Selskabet vil besvare spørgsmålene i overensstemmelse med gældende lovmæssige krav og begrænsninger.Aktionærer adviseres om, at der kan gælde begrænsninger i adgangen til de lokaler, hvor generalforsamlingen afholdes, og at disse begrænsninger kan forhindre personer fra at få adgang baseret på deres seneste rejsehistorie, karantæne og/eller sygdomstegn.Hvis der, mod forventningerne, er mere end 10 personer, der ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, kan dette have indflydelse på tidspunktet for og måden hvorpå generalforsamlingen gennemføres.
Med venlig hilsenEAC Invest A/S
For yderligere information kontakt venligst:
Martin Thaysen, CEO, e-mail investorinformation@eac.dk

Vedhæftede filerIndkaldelse til ordinær generalforsamling 2020Bilag 1 – BestyrelseskandidaterEAC Invest Vederlagspolitik 2020

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.