Indgåelse af en tiårig lejeaftale med solid lejer samt opførelse af en ny 10.000 m2 logistikejendom

Fast Ejendom Danmark A/S har indgået en tiårig lejeaftale på selskabets lager- og logistikejendom i Ringsted. Aftalen er en fortsættelse af en eksisterende lejeaftale på ca. 15.000 m2 kombineret med en ny tilbygning på ca. 10.000 m2 på nabogrunden, som er et grundstykke tilhørende Fast Ejendom Danmark A/S, og lejeaftalen omfatter således ca. 25.000 m2 i alt. Selskabet får herved aktiveret det ubebyggede grundstykke. Når den nye tilbygning er færdigopført, hvilket forventes inden udgangen af 2020, vil den udvidede lejeaftale indebære en efterfølgende positiv påvirkning af resultatet af primær drift før værdireguleringer i niveauet 5 mio. kr. pr. år.Projektsummen er i niveauet kr. 55 mio. kr., og forventes finansieret ved en kombination af lånoptagelse og egenfinansiering, hvor sidstnævnte forventes at udgøre kr. 15 mio. kr. Projektets finansieringsomkostninger forventes at udgøre 0,8 mio. kr. for projektperioden.Lejeaftalen er alene betinget af udstedelse af byggetilladelse. Baseret på dialog med kommunen, forventer selskabet at modtage byggetilladelsen inden årets udgang. Når den endelige byggetilladelse foreligger, forventer selskabet at foretage en opskrivning på 30 mio. kr. af ejendommens dagsværdi.Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:”Vi er meget tilfredse med aftalen, som dels muliggør at selskabet kan fastholde en god og solid lejer, og dels giver mulighed for at få aktiveret en tom grund som støder op til den eksisterende ejendom”.I regnskabsåret 2019 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. og en positiv pengestrøm fra driftsaktivteten i niveauet 21 mio. kr. Forudsat endelig byggetilladelse vedrørende udvidelse af selskabets lager- og logistikejendom i Ringsted foreligger inden årets udgang, forventer selskabet at opskrive porteføljens dagsværdi med 30 mio. kr. Bestyrelsen forventer herefter et før skat resultat i niveauet 56,5 mio. kr. (2018: 42,5 mio. kr.).
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
AttachmentMeddelelse nr 49 i 2019 (Opjustering )

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.