Indberetning af transaktioner med aktier i Schouw & Co.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger om transaktioner med værdipapirer i Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.Som led i koncernens revolverende aktiebaserede incitamentsprogram har adm. direktør Jens Bjerg Sørensen erhvervet og afhændet aktier i Aktieselskabet Schouw & Co. Efter de samlede transaktioner ejer Jens Bjerg Sørensen og hans nærtstående uændret i alt 55.000 stk. aktier i selskabet.Vedhæftet fil2019-11-27 FBM 11-2019 Indberetning JBS – DAN