Indberetning af transaktioner med aktier i Schouw & Co.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger om transaktioner med værdipapirer i Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.Som led i koncernens revolverende aktiebaserede incitamentsprogram har adm. direktør Jens Bjerg Sørensen erhvervet og afhændet aktier i Aktieselskabet Schouw & Co. Efter de samlede transaktioner ejer Jens Bjerg Sørensen og hans nærtstående uændret i alt 55.000 stk. aktier i selskabet.Vedhæftet fil2019-11-27 FBM 11-2019 Indberetning JBS – DAN

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.