• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL International A/S aktier

Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL International A/S aktier

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL International A/S
Meddelelse nr. 17 – 2019
til Nasdaq Copenhagen
5. december 2019Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL International A/S aktierROCKWOOL International A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL International A/S aktier.1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Kim Junge Andersen
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Chief Financial Officer
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL International A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode:b) Transaktionens art: Salg
c) Pris(er) og mængde(r):
d) Aggregerede oplysninger:Aggregeret mængde: –Pris: –e) Dato for transaktionen: 2019-12-05
f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S
Yderligere information:Per Palludan
Juridisk Direktør
ROCKWOOL International A/S
+45 46 56 03 00
Vedhæftet filSE-2019-17_DA

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.