„Ignitis grupės“ preliminarūs 2020 m. 1 mėnesio finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.2020 metų 1 mėnesio preliminarūs „Ignitis grupės“ finansiniai duomenys:„Ignitis grupės“ pajamos 2020 m. sausio mėn. siekė 111,5 mln. eurų ir buvo 13,2 proc. mažesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (128,4 mln. eurų). Grupės pajamų mažėjimą lėmė dėl neįprastai šiltos žiemos sumažėję parduotų dujų kiekiai verslo klientams bei mažesni dujų tiekimo tarifai buitiniams vartotojams.Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio mėn. siekė 32,2 mln. eurų – 7,0 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (30,1 mln. eurų). Rodiklio augimą lemia geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas dėl didesnių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą, bei geresnis žaliosios gamybos rezultatas dėl sausio mėnesį susiklosčiusių ypatingai palankių meteorologinių sąlygų vėjo jėgainių darbui.*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.