• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • „Ignitis grupės“ 2019 m. III ketv. rezultatai: pajamas didino išaugusios didmeninės prekybos apimtys Lenkijoje, dukart išaugo vėjo parkų portfelio pelnas

„Ignitis grupės“ 2019 m. III ketv. rezultatai: pajamas didino išaugusios didmeninės prekybos apimtys Lenkijoje, dukart išaugo vėjo parkų portfelio pelnas

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.Tarptautinės energetikos įmonės „Ignitis grupė“ koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (koreguota EBITDA), lyginant su 2018 metų III ketvirčiu, augo 11,4 proc. ir siekė 193,5 mln. eurų. Šį rodiklį labiausiai didino išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis. 2019 m. trečią ketvirtį Bendrovė turėjo 4 veikiančius vėjo parkus, jų pelnas siekė 4,2 mln. eurų (2018 m. trečiąjį ketvirtį turėjo 2 veikiančius vėjo parkus, jų pelnas siekė 1,82 mln. eurų).„Trečiąjį šių metų ketvirtį buvo tęsiamas aktyvus investavimas į atsinaujinančios energetikos projektus bei inovatyvių idėjų įgyvendinimas laikantis Bendrovės strategijoje 2030 įtvirtintų tikslų. Tačiau bene svarbiausias šio laikotarpio grupės įvykis – skirtingų grupės įmonių prekės ženklų konsolidacija po vienu, tarptautiniu prekės ženklu, kuris prisidės prie dar spartesnės bendrovės transformacijos į šiuolaikišką energetikos bendrovę“, – grupės rezultatus komentuoja „Ignitis grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.Bendrovės grynasis pelnas augo iki 57,7 mln. eurų (2018 m. trečiąjį ketvirtį siekė 47,5 mln. eurų). Pagrindinė to priežastis – mažesnis skirtumas tarp reguliatoriaus nustatytos ir į tarifą įtrauktos elektros energijos kainos ir faktinės rinkos kainos. Koreguota nuosavo kapitalo grąža (12 mėn.) siekė 6,9 proc.Minėtu laikotarpiu net 29 proc., iki 1,162 mlrd. EUR, išaugo grupės pajamos. Tai daugiausiai lėmė išaugusios elektros didmeninės prekybos apimtys Lenkijoje.„Ignitis grupės“ 2019 metų III ketvirčio pagrindiniai rodikliai:Grupės pajamos didėjo 29,0 proc. iki 1,162 mlrd. EUR (2018 m. III ketv. siekė 901 mln. EUR);Veiklos sąnaudos augo 13,7 proc. ir siekė 108,2 mln. EUR (2018 m. III ketv. – 95,2 mln. EUR).Grupės koreguota EBITDA didėjo 11,4 proc. iki 193,5 mln. EUR (2018 m. III ketv. – 173,7 mln. EUR);Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 6,9 proc. (2018 m. III ketv. – 8,8 proc.);Grupės  grynasis pelnas buvo 57,7 mln. EUR, t. y. 21,5 proc. didesnis (2018 m. III ketv. – 47,5 mln. EUR);Investicijos didėjo 23,6 proc. iki 311,7 mln. EUR (2018 m. III ketv. – 252,2 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių projektų vystymui ir vėjų parkų projektams.* Grupės EBITDA rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2)  eliminuojant netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose.Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt  
PriedaiIgnitis grupė_2019 m. III ketv tarpinis pranešimasIgnitis grupė_finansines ataskaitos_2019 I-III ketv

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.