Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019: Vahva liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus parani

HUHTAMÄKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2019 KLO 8.30
Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019: Vahva liikevaihdon kasvu jatkui ja kannattavuus paraniQ3 2019 lyhyestiLiikevaihto kasvoi 10 prosenttia 855 miljoonaan euroon (780 milj. euroa)Oikaistu liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa (57 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 68 miljoonaa euroa (57 milj. euroa)Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,38 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,41 euroa (0,38 euroa)Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 7 prosenttia ja kehittyvillä markkinoilla 8 prosenttiaValuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 24 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 2 miljoonaa euroaQ1-Q3 2019 lyhyestiLiikevaihto kasvoi 10 prosenttia 2 524 miljoonaan euroon (2 291 milj. euroa)Oikaistu liikevoitto oli 218 miljoonaa euroa (189 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 213 miljoonaa euroa (198 milj. euroa)Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,40 euroa (1,24 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 1,36 euroa (1,32 euroa)Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 6 prosenttia ja kehittyvillä markkinoilla 7 prosenttiaValuuttakurssien vaihtelut vahvistivat konsernin liikevaihtoa 68 miljoonaa euroa ja liikevoittoa 6 miljoonaa euroaAvainluvut1Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,6 milj. euroa Q3 2019 (-0,1 milj. euroa), -5,2 milj. euroa Q1-Q3 2019 (11,5 milj. euroa) ja ‑8,4 milj. euroa vuonna 2018.
2Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,6 milj. euroa Q3 2019 (-0,1 milj. euroa), -5,2 milj. euroa Q1-Q3 2019 (9,4 milj. euroa) ja ‑25,5 milj. euroa vuonna 2018.
3Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,6 milj. euroa Q3 2019 (-0,0 milj. euroa), -4,1 milj. euroa Q1-Q3 2019 (7,6 milj. euroa) ja -20,6 milj. euroa vuonna 2018.
4Sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja oman pääoman tuottoa (ROE) kaudella Q1-Q3 2018 ei ole oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.
Ellei toisin mainita, tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona.IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi on otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen täysin takautuvaa menetelmää. Vuoden 2018 taloudelliset tiedot on oikaistu lukuun ottamatta tunnuslukuja ROI, ROE, RONA ja nettovelan suhde käyttökatteeseen vuosineljänneksille Q1 2018, Q2 2018 ja Q3 2018. Lisätietoja liitetiedoissa.Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.Toimitusjohtaja Charles Héaulmé:”Kasvumme jatkui vahvana vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 855 miljoonaan euroon ja liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 7 prosenttia. Kehittyvillä markkinoilla kasvumme jatkui vahvana ja oli 8 prosenttia. Saimme valuuttakursseista hieman myötätuulta kolmannella vuosineljänneksellä translaatiovaikutuksen liikevaihtoon ollessa 3 prosenttia.Jatkoimme kannattavuutemme parantamista vuosineljänneksen aikana. Oikaistu liikevoittomme kasvoi 26 prosenttia 72 miljoonaan euroon, liikevoittoprosentin noustessa 8,5 prosenttiin. Oikaistu liikevoitto kasvoi merkittävästi North America -segmentissä ja vahvasti Flexible Packaging- ja Foodservice Europe-Asia-Oceania ‑segmenteissä. Parantuneen kannattavuuden taustalla ovat vuoden 2018 lopulla suoritetut toimenpiteet hinnoittelun ja tehokkuuden parantamiseksi.Jatkamme ympäristöystävällisten pakkausten kehittämistä ja tuomista markkinoille. Kuitupohjainen valmisruokapakkauksemme, Fresh, on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Isossa-Britanniassa Waitrosen kanssa toteutetut pilottihankkeet ovat osoittaneet, että asiakkaat ja kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita tuotteesta ja että se suoriutuu hyvin läpi toimitusketjun. Huhtamäen ensimmäinen teollisen mittakaavan Fresh-tuotantolinja käynnistetään vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen aikana Lurganissa, Pohjois-Irlannissa. Myös kaksi muuta viimeaikaista tuotelanseeraustamme, kierrätettävien joustopakkausten Huhtamaki blueloop -konsepti ja paperipillimme, etenivät hyvin vuosineljänneksen aikana.Ilmoitimme vuosineljänneksen lopulla kahdesta yritysostosta, jotka tukevat kasvuamme kehittyvillä markkinoilla. Kahdesta joustopakkausvalmistajasta toinen sijaitsee Etelä-Afrikassa ja toinen Intiassa. Yritysostojen myötä laajennamme joustopakkausten valmistusverkostoamme Etelä-Afrikkaan ja vauhditamme kasvuamme Intiassa parantamalla kykyämme palvella asiakkaita maan eteläosissa.”Tuloskehitys Q3 2019Konsernin liikevaihdon kasvu oli vuosineljänneksellä vahvaa, erityisesti North America -segmentissä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahvaa, 7 prosenttia, kaikkien liiketoimintasegmenttien tukemana. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 8 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 855 miljoonaan euroon (780 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 24 miljoonaa euroa (-9 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.Liikevaihto segmenteittäinLiikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäinKonsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Liikevoiton kasvua tuki operatiivisen tehokkuuden parantuminen kaikissa liiketoiminnoissa. North America -segmentin liikevoitto parani merkittävästi vuoden 2018 toisella puoliskolla suoritettujen hinnoittelutoimenpiteiden, volyymikasvun, alempien kuljetuskustannusten ja operatiivisen tehokkuuden seurauksena. Liikevoitto parani merkittävästi Flexible Packaging ‑segmentissä kehittyvien markkinoiden myönteisen kehityksen myötä. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa (57 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 68 milj. euroa (57 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 2 miljoonaa euroa (0 milj. euroa).Oikaistu liikevoitto segmenteittäin1Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2018)
2Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,0 milj. euroa Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2018)
3Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q3 2019 (0,0 milj. euroa)
4Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,0 milj. euroa Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q3 2018)
5Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,4 milj. euroa Q3 2019 (-0,1 milj. euroa)
Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,6 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa).Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätNettorahoituskulut olivat 7 miljoonaa euroa (8 milj. euroa). Verokulut olivat 15 miljoonaa euroa (10 milj. euroa).Vuosineljänneksen voitto oli 46 miljoonaa euroa (39 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,41 euroa (oikaistu ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,38 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,6 miljoonaa euroa (-0,0 milj. euroa).Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Tuloskehitys Q1-Q3 2019Konsernin liikevaihdon kasvu oli vahvaa katsauskaudella kaikkien liiketoimintasegmenttien myötävaikuttaessa. Kasvu oli vahvinta North America -segmentissä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli vahvat 6 prosenttia North America ‑segmentin johdolla. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli 7 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 2 524 milj. euroon (2 291 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 68 miljoonaa euroa (‑117 milj. euroa) vuoden 2018 valuuttakursseihin verrattuna. Pääosa positiivisesta kurssivaikutuksesta tuli Yhdysvaltain dollarin kautta.Liikevaihto segmenteittäinKonsernin oikaistu liikevoitto parani merkittävästi ja kannattavuus oli vakaa. Liikevoitto parani merkittävästi North America ja Flexible Packaging -segmenteissä. Liikevoiton lasku Fiber Packaging -segmentissä johtui Fresh-valmisruokapakkauksen kehitykseen ja kaupallistamiseen liittyvistä panostuksista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 218 miljoonaa euroa (189 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 213 miljoonaa euroa (198 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 6 miljoonaa euroa (-9 milj. euroa).Oikaistu liikevoitto segmenteittäin1Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,3 milj. euroa Q1-Q3 2019 (-1,3 milj. euroa)
2Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -3,0 milj. euroa Q1-Q3 2019 (ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1-Q3 2018)
3Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,1 milj. euroa Q1-Q3 2019 (-1,5 milj. euroa)
4Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,0 milj. euroa Q1-Q3 2019 (-0,6 milj. euroa)
5Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,8 milj. euroa Q1-Q3 2019 (12,8 milj. euroa)
Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -5,2 milj. euroa (9,4 milj. euroa).Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätNettorahoituskulut olivat 23 miljoonaa euroa (23 milj. euroa). Verokulut olivat 43 miljoonaa euroa (37 milj. euroa). Vastaava veroaste oli 23 prosenttia (21 %).Katsauskauden voitto oli 148 milj. euroa (138 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,40 euroa (1,24 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 1,36 euroa (1,32 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,1 milj. euroa (7,6 milj. euroa).Oikaistu osakekohtainen tulos ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumatEuroopan komissio ilmoitti 7.3.2019 aloittavansa tutkinnan Luxemburgin verotuskäytännöstä, joka liittyy Huhtamäkeä koskeviin ennakkoratkaisuihin vuosilta 2009, 2012 ja 2013. Tutkinta ei kohdistu Huhtamäkeen eikä komissio ole ollut yhteydessä Huhtamäkeen.Euroopan unionin yleinen tuomioistuin ilmoitti 11.7.2019 hylänneensä Huhtamäen valituksen Euroopan komission päätöksestä koskien kilpailijoiden välistä yhteistyötä. Euroopan komissio ilmoitti kesäkuussa 2015 julkaistussa päätöksessään, että eräissä Huhtamäkeen aiemmin kuuluneissa yksiköissä on rikottu EU:n kilpailuoikeudellista sääntelyä vuosina 2000-2006 ja määräsi Huhtamäelle 15,6 milj. euron sakon. Sakko sekä 2,7 milj. euron lakiasiainkulut kirjattiin kertaluonteisena kuluna vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tulokseen ja sakko maksettiin vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä.Näkymät vuodelle 2019Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018 investointien kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2020Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2020 seuraavasti:Tilinpäätöstiedote 2019                                                      13.2.
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020                                          29.4.
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020                                         23.7.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020                                          22.10.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 10.Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 29.4.2020.Tämä tiedote on tiivistelmä Huhtamäki Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1.-30.9.2019. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.fi.Lisätietoja:Thomas Geust, talousjohtaja, puh. 010 686 7880
Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125
HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 79 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi. LiiteHuhtamäki Oyj Osavuosikatsaus Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.