HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNINGSIFFROR FÖR FJÄRDE KVARTALET.

Stockholm, den 16 januari 2020 – Hoylu, ledande inom interaktiva visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära försäljningssiffror för det fjärde kvartalet. Dessa omfattar bokning, fakturering och omsättningHoylu övergår till mjukvara som tjänst (SaaS) som affärsmodell och i samband med detta kommer Hoylu att rapportera bokning, fakturering så väl som årliga återkommande intäkter (ARR) framöver utöver uppgifterna om försäljning och omsättning.För att undvika spekulationer om fjärde kvartalets prestationer har Hoylu idag beslutat att släppa preliminära försäljningssiffror. Bokningar var 19.2 MSEK Försäljningsintäkt var 8.1 MSEK och faktureringar var 11.4 MSEK. Årliga återkommandeintäkter och långtids tjänsteavtal uppgick till 15 Miljoner kronor per den 1 januari 2020.Den färdigställda kvartalsrapporten för fjärde kvartalet släpps den 24 februari 2020.Hoylus lösningar och mjukvara erbjuder nya spännande möjligheter att lära och samarbeta smartare, snabbare och effektivare. Create Connected Workspaces™ inkluderar möjligheten att skapa tekniska planer, projektscheman, designgranskningar, och analysera stora mängder data på alltifrån stora HoyluWalls™ till datorer och mobila enheter. Hoylu produkterna är designad för att förenkla och effektivisera digitalt samarbete på ett smidigt och intuitivt sätt.För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com
Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande personliga Connected Workspaces™ som möjliggör för team på olika platser att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel, konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information besök: www.hoylu.com
Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se
Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 januari 2020 kl 08:30 CET.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.