Hofseth Biocare ASA: HBC Årsrapport og ESG rapport 2019

Styret i Hofseth BioCare ASA har i dag 20. mars 2020 godkjent årsrapporten for 2019.Årsrapporten inkludert ESG-rapport (kapittel 5) for 2019 ligger vedlagt.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:James Berger, Head of Investor Relations & Strategy i Hofseth BioCare ASA
Mob: +41 799501034
E-post: jb@hofsethbiocare.no
Jon Olav Ødegård, CFO i Hofseth BioCare ASA
Mob: +47 93632966
E-post: joo@hofsethbiocare.no
Om Hofseth BioCare ASA:
HBC er et norsk bioteknologiselskap som utvikler høyverdige ingredienser og ferdigprodukter av avskjær fra norsk laks. Ingredienser videreutvikles til forskning og prekliniske studier i flere klinikker og forskningslaboratorier på universiteter i flere land. Ledende kliniske og prekliniske kandidater utvikles mot gastrointestinal beskyttende medisinsk mat, medisinsk mat for å hjelpe til med å behandle aldersrelatert sarkopeni og fremtidige kliniske studier for behandling av anemi og NEC-IBS med fraksjoner fra hydrolysert lakseprotein. Selskapet er basert på kjerneverdiene bærekraft, sporbarhet og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom en innovativ hydrolyseteknologi kan HBC bevare kvaliteten på lipider, proteiner og kalsium fra fersk lakseavskjær.
Hofseth BioCares hovedkontor er lokalisert i Ålesund med avdelinger i Oslo, Chicago, Mumbai, Menlo Park og Tokyo. HBC er notert på Axess-listen på Oslo Børs med ticker “HBC”. Mer informasjon om Hofseth BioCare på www.hofsethbiocare.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12VedleggHofseth BioCare Annual Report 2019 NOR

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.