Hartmann skabte gode resultater i 3. kvartal 2019

Hartmann skabte markant vækst i omsætningen og indtjeningen i 3. kvartal som følge af en stærk udvikling i kerneforretningen og et højere salg af maskiner og teknologi. I 2019 venter Hartmann nu at nå en omsætning i den øvre del af intervallet 2,2-2,4 mia. kr. og en overskudsgrad i niveauet 11%, og fortsatte investeringer i ny kapacitet skaber grundlag for yderligere volumenvækst fremover.Den samlede omsætning steg til 591 mio. kr. (2018: 453 mio. kr.)Omsætningen fra emballagesalg steg til 547 mio. kr. (2018: 446 mio. kr.)Driftsresultatet* steg til 81 mio. kr. (2018: 26 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad* på 13,3% (2018: 5,4%)Anlægsinvesteringerne* steg til 58 mio. kr. (2018: 32 mio. kr.)Valutakurser reducerede omsætningen med 30 mio. kr.Administrerende  direktør Torben Rosenkrantz-Theil siger: “Salget af bæredygtig støbepapemballage var stærkt i 3. kvartal, hvor vores teknologi- og maskinforretning samtidig leverede et solidt bidrag til den gode udvikling. Fremgangen skaber grundlag for styrket omsætning og indtjening i år, og vi fortsætter med at investere i produktionen for at kunne imødekomme efterspørgslen nu og i de kommende år.”Fortsat volumenvækst
Fremgangen i emballagesalget fortsatte på tværs af Hartmanns markeder med særlig stærk volumenvækst i Europa og Nordamerika i 3. kvartal.
Højere maskinsalg
Salget i Hartmann Technology bidrog som ventet væsentligt til fremgangen i 3. kvartal. Samlet set ventes salget af maskiner og teknologi fortsat at nå et normaliseret lavere niveau i 2019 sammenlignet med 2018.
Stærk lønsomhed
Den positive udvikling i kerneforretningen og det højere maskinsalg drev en markant fremgang i lønsomheden i 3. kvartal, der også var påvirket af en betydelig licensindtægt.
Investering i ny kapacitet
I 3. kvartal udvidede Hartmann produktionskapaciteten i den europæiske forretning, hvor yderligere kapacitet blev klargjort til ibrugtagning i 4. kvartal. Indsatsen for at øge kapaciteten i Brasilien, USA og Europa i 2020 fortsattte.
Forventninger til 2019
Hartmann forventer nu at nå en samlet omsætning i den øvre del af det tidligere udmeldte interval på 2,2-2,4 mia. kr. efter justering for hyperinflation. Overskudsgraden ventes at nå niveauet 11% eksklusiv justering for hyperinflation mod den tidligere forventning om en overskudsgrad på 9-11% eksklusiv justering for hyperinflation.
Den positive udvikling skal drives af yderligere volumenvækst, en højere gennemsnitlig salgspris og fortsat effektiv drift i kerneforretningen, mens Hartmann fortsat venter et normaliseret lavere
bidrag fra Hartmann Technology sammenlignet med 2018.
Anlægsinvesteringerne ventes nu at at udgøre i niveauet 250 mio. kr. eksklusiv justering for hyperinflation mod den tidligere forventning om niveauet 300 mio. kr. Tilpasningen skyldes forsinket
myndighedsbehandling i forbindelse med etableringen af Hartmanns nye fabrik i Brasilien og en deraf følgende forskydning af koncernens investering i kapacitetsudvidelsen, der dog fortsat ventes ibrugtaget i 2020.
 For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Torben Rosenkrantz-Theil
Adm. direktør
(+45) 45 97 00 57
* Driftsresultat og overskudsgrad angives før særlige poster, ligesom overskudsgrad, afkast af den investerede kapital og anlægsinvesteringer omtales eksklusiv justering for hyperinflation.Vedhæftet filDelårsrapport Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.