Harju Maakohus algatas AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse

31. märtsil 2020 esitas Tallinnas T1 Mall of Tallinn keskust omav ja haldav AS Tallinna Moekombinaat (TMK, AS Pro Kapital Grupp tütarettevõte) Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks, et läbi saneerimismenetluse ületada ajutised makseraskused, mõistlikult ümber korraldada võlakoorem ja parandada TMK kasumlikkust.  3. aprilli 2020 määrusega algatas Harju Maakohus saneerimismenetluse. TMK kohustub 2. juunil 2020 esitama kohtule kinnitamiseks saneerimiskava, millega määratletakse rakendatavad saneerimisabinõud, muuhulgas saneerimise mõju võlausaldajatele. Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus ja lõpliku kava kinnitab kohus. Saneerimise algatamine ja menetlemine ei mõjuta mitte kuidagi keskuse ega selle üürnike ja koostööpartnerite tavapärast majandustegevust – see tähendab, et Eesti Vabariigi valitsuse poolt kaubanduskeskustele seatud piirangute lõppedes on T1 Mall of Tallinn  avatud ning tegevus toimub nagu enne. Saneerimise eesmärgiks on tagada keskuse igapäevase tegevuse jätkamine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õiguseid ja huve. Saneerimine hõlmab üksnes AS-i Tallinna Moekombinaat ega oma vahetut mõju AS-i Pro Kapital Grupp kontserni teistele ettevõtetele.Saneerimisavalduse esitamise seisuga oli AS-il Tallinna Moekombinaat 71 võlausaldajat ning tähtaegselt tasumata kohustusi kokku 7 miljoni euro ulatuses. Peamiseks võlausaldajaks on rahvusvaheline rahastusplatvorm TSSP ning laenuagendiks Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, kellega AS Tallinna Moekombinaat sõlmis 2016. aasta lõpus Peterburi tee 2 asuva kaubanduskeskuse ehituse finantseerimiseks laenulepingu kogusummas 65 miljonit eurot. Tegemist on viieaastase tähtajaga erilist tüüpi arenduslaenuga vahefinantseerimiseks, millel on tavapärasest rahavooga tagatud laenust oluliselt kõrgem intress ja kus laenu põhiosa tagastatakse tähtaja saabudes ühekorraga. Arenduslaenu oli plaanitud refinantseerida toimiva ja rahavoogusid tootva kaubanduskeskuse tingimustel. Laen on tagatud hüpoteegiga Peterburi tee 2 kinnistule summas 84,5 miljonit eurot. 31. märtsi seisuga oli laenu põhiosa ligi 75,4 miljonit eurot. Põhiosa on kasvanud laenuintressimaksete alguseni kapitaliseeritud laenuintresside võrra. Laenuintresside igakuiste maksete kohustus algas 2019. aasta septembris. Lisaks kõrgetele intressikuludele kaasnevad laenulepinguga ka mitterahalised kohustused ehk finantskovenandid. Seoses kaubanduskeskuse oluliselt aeglasema käivitumisega on AS Tallinna Moekombinaat tulud jäänud prognoosidele alla ning AS Tallinna Moekombinaat ei ole suutnud täita finantskovenante ega tasuda korrektselt intressimakseid. Samuti ei suudaks AS Tallinna Moekombinaat tagastada laenulepingu ülesütlemisel laenu põhiosa.Tänase  olukorra põhjusteks on:Ehitusperiood pikenes ning sellega seonduvalt keskus avati planeeritust hiljem.AS-i Tallinna Moekombinaat finantsprognoosid olid koostatud 2016. aastal, laenulepingu sõlmimise ajal, võttes arvesse selle hetke turu olukorda. Ehitusperioodi ajal toimunud muutused jaekaubandusturul avaldasid mõju mitmete brändide strateegiatele, muuhulgas muutes neid uute kaupluste avamise suhtes ettevaatlikumaks. Hetkeseisuga ei ole kõikidele kaubanduspindadele üürnikku veel leitud. Samuti on mõnede suurte üüripindade avamise viibimine avaldanud oma mõju keskuse toimimisele. Keskuse käivitamine on võtnud enam aega kui esialgu plaaniti, mistõttu ei ole prognoositud käibed ja tulemused realiseerunud.Tulenevalt koroonaviiruse leviku tõkestamisest on Eestis kuulutatud välja eriolukord, mille tagajärjena on T1 Mall of Tallinn keskus olnud sunnitud ajutiselt oma uksed suures ulatuses sulgema (eriolukorra ajal on avatud üksnes keskuses tegutsev Selver, paar toidupoodi ja apteek).Antud tingimustes ei suuda AS Tallinna Moekombinaat täita rahalisi ega mitterahalisi kohustusi võlausaldajate ees. AS Pro Kapital Grupp avaldas info TSSP laenulepingu rikkumiste kohta 28. veebruari 2020 börsiteates (vt tegevjuhi ülevaade). COVID-19 globaalse pandeemia olukorras ei ole senised konstruktiivsed läbirääkimised laenuandjaga tulemusi andnud ja TMK hinnangul on tekkinud oht, et laenuandja võib laenulepingu üles öelda ja nõuda kohest laenu tagastamist. Samuti ei ole teada, kui kaua kestab kehtestatud eriolukord ning milline saab olema selle mõju TMK tegevusele. Majandustegevuse jätkamiseks ning seeläbi T1 Mall of Tallinn rentnike, töötajate ning teiste seotud osapoolte huvide kaitsmiseks, esitas AS Tallinna Moekombinaat avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. Edasiseks tegevuseks on koostada ja kinnitada saneerimiskava, sh tegevusplaan selle osas, kuidas keskuse tegevust tulemuslikust kasvatada, arvestades ka COVID-19 ajutise kriisi mõju tarbimiskäitumisele ja majandusele tervikuna.AS-i Tallinna Moekombinaat 2019. aasta põhitegevus oli kasumlik – keskus teenis ärikasumit iga kuu. Kõrgete finantskulude ja mitterahalise kinnisvara väärtuse languse tõttu oli siiski 2019. aasta puhastulem negatiivne. TMK hinnangul võimaldaksid kaubanduskeskuse olemasolevad rahavood TMK kohustusi täita kui võlakohustuste tingimused oleksid mõistlikud (kui arvestada tavapärast tegevust enne eriolukorra väljakuulutamist). Kuna kaubanduskeskuse põhitegevus on juhtkonna hinnangul jätkusuutlik, astub TMK saneerimisavalduse esitamisega vajalikud sammud kaubanduskeskusega seotud erinevate huvirühmade kaitseks. T1 Mall of Tallinn näol on tegemist unikaalse ning esimese omanäolise kontseptsiooniga kogu Baltikumis, mis lisaks tavapärastele kaubandusvõimalustele avab külastajatele mitmekülgse meelelahutuse maailma. Lisaks avarale valgusküllasele sisearhitektuurile, kaubandusele ja kunstile on T1 Mall of Tallinnas Eesti mõistes unikaalne söögikohtade kogum – seda nii oma ulatuselt kui asetuselt. Enamus söögikohti asuvad neljandal korrusel, kõrgemal kaubandusmelust, võimalusega imetleda pealinna vaateid. Keskuses asuvad tipptasemel kino, regiooni suurim siseruumides asuv kogupere meelelahutuskeskus Super Skypark ning keskuse katusel vaateratas, mille sarnast mujal Euroopas ei leia. T1 Mall of Tallinnas on tänaseks ligi 180 rentnikku, kes annavad tööd enam kui tuhandele inimesele. Avamisest alates on keskust külastanud ligi 6 miljonit inimest.Olukord AS-i Pro Kapital Grupp teistes tegevusvaldkondades
AS Pro Kapital Grupp tegutseb kolmes Balti pealinnas ja Bad Kreuznachis, Saksamaal.
Tallinnas arendame Kalaranna elukvartalit mere äärde jäävas kesklinna osas ja Kristiine City’t, mis asub südalinna serval. Käimasolevate projektide finantseerimine on tagatud ehituse kogumahus pangalaenudega, mille väljastamise eeldusteks vajalik kogus eelmüügi lepinguid on ostjatega sõlmitud. Eestis puudub täna valminud korterite laovaru. Uued korterid valmivad 2021. aastal ja hetkel toimub korterite eelmüük. Kalaranna elukvartali ja Kristiine City Ratsuri majade ehitus on käivitunud plaanipäraselt ja esialgu ei ole valmimistähtaegade edasi lükkumist ette näha.
Riias käimasolevaid ehitusi hetkel ei ole ja tegeleme Kliversala eluarenduse järgneva ehitusetapi ettevalmistustöödega. Jätkame kahe arenduse – Tallinase ja Brivibase tänavatel asuvate kinnistute – projekteerimistöödega. Müügis on korterid River Breeze Residence’is, mis on üks linna eksklusiivsemaid elumaju. Kuna hinnad on vastavuses luksusstandardi kõrge kvaliteediga, edenes selle projektiga seonduv müük aeglasemalt kui Tallinnas ka juba enne pandeemia algust. Vaatamata maailmas valitsevale majanduslikule olukorrale, on projekti vastu huvi ostjatel olemas. Tänaseks on selle arendusega seotud laenujääk 1,7 miljonit eurot.
Vilniuses valmisid 2019. aastal viis uut eluhoonet. Enam kui 70% korteritest on müüdud ja ostuhuvi on üles näidatud ka paari viimase nädala jooksul. Selle arendusega seotud laen on tänaseks täielikult tasutud.
Bad Kreuznachis on peatatud meie hotelli tegevus 23. märtsist 30. aprillini seoses kohalikult seatud piirangutega koroona viiruse leviku tõkestamiseks. Hotelli operaator soovib säilitada koostöö kõigi oma töötajatega ja minimeerib kulutusi kuni taasavamiseni.
Uute arenduste alustamist planeerides jälgib AS Pro Kapital Grupp tähelepanelikult nii Baltimaade kui kogu maailma majanduses toimuvaid muutuseid ning vajadusel lükkab edasi arendusplaane kuni olukorra stabiliseerumiseni. Ettevõtte töötajate, klientide ja koostööpartnerite tervise ja heaolu huvides töötab meie meeskond kodukontorites ning on endiselt kättesaadav meilide ja telefoni teel. Oleme üle vaatamas oma püsi- ja muutuvkulusid ja plaanime teha muudatusi seal, kus vajalik. 31. detsember 2019 seisuga oli AS-i Pro Kapital Grupp konsolideeritud raha jääk üle 10 miljoni euro ja veebruaris refinantseerisime edukalt tagatud võlakirjad, mille tarbeks emiteerisime uued, lunastustähtajaga 2024. aastal. Kuigi maailma majandus on hetkel COVID19 pandeemiast tugevalt mõjutatud, on AS-i Pro Kapital Grupp tegutsemismudel orienteeritud pikaajalisusele. Hindame oma riske jooksvalt ja meie eesmärk on minimeerida väliseid mõjusid selliselt, et AS Pro Kapital Grupp suudab saavutada oma eesmärke.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: +372 6144 920
e-post: allan.remmelkoor@prokapital.ee

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.