Hagar hf. endurnýja samning við Kviku banka hf. um viðskiptavakt

Hagar hf. hafa í dag endurnýjað samning við Kviku banka hf. um viðskiptavakt á hlutabréfum útgefnum af Högum í Kauphöll Íslands NASDAQ OMX Iceland. Eldri samningur er frá ágúst 2019.Kvika banki hf. skuldbindur sig til að setja fram dag hvern kaup- og sölutilboð í hlutabréf félagsins í viðskiptakerfi kauphallar. Fjárhæð kaup- og sölutilboða skal vera 400.000 að nafnvirði, en þó aldrei hærri en 30 milljónir að markaðsvirði, á gengi sem Kvika ákveður í hvert skipti. Verði tilboðum Kviku tekið skal Kvika setja fram annað tilboð innan 15 mínútna frá síðustu viðskiptum. Hámarksverðbil kaup- og sölutilboða skal vera 2,5%. Ef verðbreyting á hlutabréfum Haga innan dags nær 10% er Kviku heimilt að tvöfalda hámarksverðbil kaup- og sölutilboða tímabundið það sem eftir er dagsins. Hámarksfjárhæð heildarviðskipta dag hvern sem Kvika er skuldbundin til að eiga viðskipti með skv. samningnum skal samsvara kr. 100.000.000 að markaðsvirði.Samningurinn er ótímabundinn og gildir frá og með 27. nóvember 2019. Samningurinn er uppsegjanlegur af beggja hálfu með 14 daga fyrirvara.

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.