Gofore Oyj: Kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.11.2019 KLO 9.05 
Kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Gofore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2019 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.15.  A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
6. Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen  
Yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10 000 euroa kuukaudessa. 
7. Hallituksen jäsenen valitseminen  
Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen kokouspäivänä 11.12.2019. 
Yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Ali U. Saadetdinin tilalle suostumuksensa mukaisesti Timur Kärki. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli Timur Kärki valitaan hallituksen jäseneksi, he tulevat valitsemaan Timur Kärjen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi. 8. Kokouksen päättäminen B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat  
Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Gofore Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://gofore.com/ylimaarainenyhtiokokous2019. 
Päätösehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.12.2019.   C. Ohjeita kokoukseen osallistujille  
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja  
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.11.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
 
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:  
 
Internet-sivuilla osoitteessa: http://gofore.com/ylimaarainenyhtiokokous2019 
Gofore käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Goforen tietosuojaselosteen mukaisesti (https://gofore.com/tietosuojaseloste/) mahdollistaakseen osakkeenomistajien ilmoittautumisen ja osallistumisen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Henkilöltä pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: osakkeenomistajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisen avustajan ja/tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Oikeushenkilöltä pyydetään nimi, y-tunnus ja arvo-osuustilin numero sekä tiedot mahdollisesta asiamiehestä. Ilmoittautuminen toteutetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, jonka teknisenä alustapalveluntarjoajana toimii Euroclear Finland Oy. Gofore tarvitsee edellä mainittuja tietoja, jotta Gofore voi varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja oikeudesta osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Tietoja voidaan käsitellä myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi, kuten ylimääräisen yhtiökokouksen osallistuja- ja ääniluettelon muodostamiseksi ja mahdollisen ylimääräisessä yhtiökokouksessa toteutettavan äänestyksen toteuttamiseksi. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja  
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.11.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.12.2019, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan skannattuna sähköpostilla osoitteeseen InvestorRelations@gofore.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  4. Muut ohjeet/tiedot  
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.  
Gofore Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.11.2019 yhteensä 14 012 802 osaketta ja ääntä, joista 174 osaketta on yhtiön hallussa. Yhtiön omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta. 
 
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Technopolis Yliopistonrinne -kiinteistössä, jossa on katutasolla sekä parkkihallissa maksullista pysäköintitilaa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Pormestari-salissa. 
Tampereella 15.11.2019 GOFORE OYJ 
Hallitus 
Lisätietoja:  
Ali U. Saadetdin  
Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj    
p. 040 844 4201    
ali.saadetdin@saadetdin.com  
Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210  
  
Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä 580 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan NasdaqFirst North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustumeihinparemminosoitteessawww.gofore.fi.    

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.