Generalforsamlingsprotokollat

Company Annoucement no. 13/2019               

                    GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT                          ERRIA A/S,                            CVR-nr. 15300574
                     ______________________________________________________________________________________________
  
                                                  Den 2. december 2019 afholdtes ekstraordinær generalforsam­ling i ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 på selskabets adresse, Torvet 21, 1., 4600 Køge.
Der forelå følgende dagsorden:
Valg af dirigentForslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd. & Harbour Group om valg af bestyrelsesmedlemBemyndigelse til advokat Stefan SchwærterEventuelt

Følgende blev ført til protokol:

Ad 1.         Advokat Stefan Schwærter valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad 2 og 3.  Forslag fra Ellegaard Holdings Pte. Ltd & Harbour Group om valg af nyt bestyrelsesmedlem i selskabet i stedet for de nuværende bestyrelsesmedlemmer.                Peter Kristian Ellegaard redegjorde for baggrunden for kapitalejernes nye sammensætning og struktur. Peter Kristian Ellegaard motiverede forslaget om valg af Søren Storgaard for generalforsamlingen.                Følgende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessammensætning blev efter konstitution valgt:Søren Storgaard, Skovvænget 11, 4600 Køge som bestyrelsesformandPeter Kristian Ellegaard fortsætter som næstformandKristian Svarrer som fortsætter som bestyrelsesmedlem
Flemming Ipsen (bestyrelsesformand) og Lotte G. Lundberg (bestyrelsesmedlem) er tidligere udtrådt af bestyrelsen.
I øvrigt blev advokat Stefan Schwærter med substitutionsret bemyndiget til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne overfor Erhvervsstyrelsen samt anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Nasdaq First North.           Ad 4.         Eventuelt.                                 Der forelå intet under punktet.
Generalforsamling hævet.
Som dirigent:
______________________
Stefan Schwærter
    Certified adviserNorden CEF ApSJohn NordenKongevejen 365Dk-2840  HolteTel: +45 20720200         

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.