Fynske Bank A/S: Periodemeddelelse 3. kvartal 2019

Selskabsmeddelelse nr. 2019/14
Fynske Bank fortsætter sin vækstrejse
Regnskabet for 1.-3. kvartal 2019 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 75,9 mio. kroner.Fynske Bank vækster igen sin samlede forretning og fortsætter dermed den positive udvikling, som præger banken.Koncernens regnskab for 1.-3. kvartal 2019 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 75,9 mio. kroner. I samme periode sidste år lød resultatet før skat på 83,3 mio. kroner, men her var resultatet påvirket af en større indtægt fra salget af bankens ejerandel i ValueInvest. Resultatet efter skat lyder på 66 mio. kr.Samtidig kan adm. direktør Petter Blondeau notere sig, at Fynske Banks kundebase fortsat bliver større, og bankens samlede forretningsomfang er vokset med 3,7% sammenlignet med samme periode sidste år.I perioden er gebyr- og provisionsindtægter øget fra 77,4 mio. kroner til 92,5 mio. kroner. Adm. direktør Petter Blondeau peger dog på, at stigningen primært er et udtryk for et ekstraordinært højt aktivitetsniveau på grund af de gunstige rentevilkår. ”Det er på alle måder glædeligt, at vi kan levere et meget tilfredsstillende resultat, at forretningen vokser og nye kunder vælger os til. Det vidner om, at vi fortsætter den gode udvikling, som karakteriserer vores bank. Men vi skal være opmærksomme på, at det flotte resultat også kommer som følge af et ekstraordinært højt aktivitetsniveau indenfor boligfinansiering og lånekonverteringer på grund af de lave renter og øget aktivitet på investeringsområdet,” siger Petter Blondeau.Fynske Banks forventninger til årets resultat ligger i niveauet 75-85 mio. kr. som anslået i halvårsregnskabet. Hvis de realiserede tal for kursreguleringer og nedskrivninger kan fastholdes for året som helhed, vil der blive tale om en opjustering af forventningerne til årets samlede resultat.Spørgsmål til meddelelsen kan rettes til administrerende direktør Petter Blondeau på tlf. 62 17 65 01 eller 61 68 05 01.
Med venlig hilsenFynske Bank A/SVedhæftede filerFynske Bank Periodemeddelelse 3. kvartal 2019Selskabsmeddelelse 2019-14

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.