Fortsatt stabil utveckling i en avvaktande marknad

 Omsättningen ökade med 13,7% till 18 205 Mkr (16 018 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade med 8,9% till 1 950 Mkr (1 790 Mkr) Vinsten per aktie uppgick till 2,97 kr (2,74 kr) Förvärv av 51% av aktierna i det amerikanska elementbolaget Therm-X of California Inc., 50% av aktierna i den turkiska ventilations- och luftkonditioneringsgruppen ÜNTES samt resterande 55% av aktierna i italienska ventilationsbolaget Rhoss S.p.A Förändring av ägandet i tvättmaskinsbolaget Schulthess Maschinen AGUnder årets första 9 månader har vi haft en fortsatt stabil utveckling med en omsättningsökning på 13,7 % varav 4,6% är förvärvad”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE. Den totala efterfrågebilden är präglad av en avvaktande hållning, dock med stora variationer mellan olika marknadssegment.””Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart samhälle samtidigt som digitaliseringen av vår vardag fortsätter i oförminskad takt. De under året genomförda förvärven liksom inriktningen av vår egen produktutveckling bedöms förstärka vår position ytterligare.” ”Även om vår omvärld är svårbedömd är vi, tack vare vår stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, fortsatt försiktigt positiva till 2019 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.Pressinformation
En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 92) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. 
OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET. Benny Torstensson               Informationschef: 0433 – 27 30 70Christel Fritiofsson               IR-chef: 0433 – 27 30 78NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 
Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 16.900 (14.300) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2018 genererade en omsättning på drygt 22 (19) miljarder kronor. NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.BilagaQ3_SE_2019-W