Fortsat stærk vækst i regnskabsåret 2018/19

Nørresundby, den 26. november 2019
Selskabsmeddelelse nr. 62/2019

Årsrapport 2018/19
(perioden 01.10.2018 – 30.09.2019)
2018/19 var endnu et år for RTX med en stærk vækst, hvor både omsætning og indtjening udviklede sig positivt. Eksekveringen af RTX’s strategi driver den fortsatte vækst. RTX øgede aktiviteterne og salget på baggrund af de to store rammeaftaler, som blev indgået i 2017/18, og de tilbagevendende indtægter fra produktsalg i ProAudio-markedet fortsatte med at stige. De fremtidige vækstudsigter blev endvidere yderligere styrket med underskrivelsen af nye større rammeaftaler – en indenfor Enterprise og en indenfor ProAudio – i 4. kvartal 2018/19.FINANSIELLE HØJDEPUNKTER FOR 2018/19
Både omsætning og indtjening overgik de forventninger, som blev annonceret i begyndelsen af regnskabsåret, og indfriede de opjusterede forventninger udmeldt i løbet af regnskabsåret.
Omsætningen beløb sig til DKK 560 mio., en stigning på 18% fra DKK 475 mio.EBITDA beløb sig til DKK 100 mio., hvilket er en stigning på 21% fra DKK 83 mio.EBIT beløb sig til DKK 87 mio., en stigning på 16% fra DKK 75 mio.EPS beløb sig til DKK 8,4 pr. aktie, en stigning på 19% fra DKK 7,0.Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgjorde DKK 108 mio., hvilket er en stigning på 13% fra DKK 96 mio.Der henvises til afsnittet ”Finansiel udvikling 2018/19” nedenfor.Adm. Direktør Peter Røpke siger i en kommentar til årsrapporten:
”Vi har udviklet og forfinet RTX’s vækststrategi i en årrække, og derfor er det med tilfredshed, at vi kan konstatere, at eksekveringen af vores strategi resulterer i en lønsom vækst på mere end 10%.
EKSEKVERING AF VÆKSTSTRATEGI
I 2018/19 fortsatte RTX med at eksekvere ​​vores strategi. På baggrund af vores unikke kompetencer inden for digital trådløs teknologi, og med fokus på udvalgte B2B-markedssegmenter, vil vi fortsætte vores lønsomme omsætningsudvikling i alle forretningsområder. Vi forventer at opnå dette ved at øge den tilbagevendende omsætning (”recurring revenues”), og derved styrke skalerbarheden af vores ressourcer gennem øget produktsalg til store kunder under rammeaftaler. I 2018/19 tog vi igen vigtige skridt i denne strategiske retning, og vi forventer, at den videre eksekvering af strategien vil resultere i en lønsom vækst. Som en del af strategien fortsatte vi også med at investere i internt udviklede produkter og teknologier såsom Enterprise headset-programmet, nye serier af trådløse håndsæt og basestationer samt den unikke SheerlinkTM teknologi, der anvendes i produkter til ProAudio markedet.
UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB
Baseret på de positive resultater i 2018/19, den solide kapitalstruktur i RTX og ledelsens forventninger til fremtiden, indstiller bestyrelsen til, at der vedtages et udbytte på DKK 2,50 pr. aktie på den ordinære generalforsamling i januar 2020. Dette er en stigning i udbytte på 25% pr. aktie sammenlignet med det foregående regnskabsår.
FORVENTNINGER 2019/20
RTX forventer i 2019/20 en omsætning på DKK 620-650 mio., EBITDA på DKK 105-120 mio. og EBIT på DKK 75-90 mio., hvor særligt EBIT afspejler et øget investeringsniveau over de senere år i RTX’s produkter og platforme til understøttelse af RTX’s strategi om en stigning i de tilbagevendende indtægter.
Ovennævnte forventninger er baseret på implementeringen af IFRS 16 i regnskabspraksis. De er ligeledes baseret på en forudsætning om, at særligt de markedsfølsomme makroøkonomiske forhold globalt fortsat vil være stabile på det nuværende niveau, således at RTX’s forretnings­mæssige forhold forbliver uændrede samt på de forventede valutakurser i 2019/20, herunder især kursen på amerikanske dollar.LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER
RTX’s langsigtede finansielle målsætninger er:
Organisk omsætningsvækst: Baseret på vores strategi om at udnytte vores trådløse ekspertise i udvalgte B2B-markeder til at skabe tilbagevendende omsætning, og baseret på eksekveringen af eksisterende og nye rammeaftaler, er det RTX’s målsætning organisk at øge omsætningen med et gennemsnit på 13-16% p.a. i perioden til og med regnskabsåret 2021/22.EBITDA-margin: Med vores langsigtede vækstambitioner for omsætningen og med stordriftseffekten via øget skalerbarhed af vores ressourcer fra den stigende tilbagevendende omsætning, er det RTX’s målsætning at opnå en EBITDA-margin på 18-20% ved udgangen af regnskabsåret 2021/22. Effekten af implementeringen af IFRS 16 vedrørende leasing indgår i denne målsætning.Vedrørende forudsætningerne for de langsigtede finansielle målsætninger henvises til side 17 i årsrapporten for 2018/19.RTX A/SPETER THOSTRUP                                           PETER RØPKE
Formand for bestyrelsen                                     Administrerende direktør

Investor- og analytikermøde
Fredag den 29. november 2019 kl. 9.00 afholdes der investor- og analytikermøde hos ABG Sundal Collier, Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø. På mødet vil selskabets ledelse kommentere årsrapporten for 2018/19. Tilmelding kan ske via e-mail til invitations@abgsc.dk.
Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Nedenfor: resumé af den finansielle udvikling i 2018/19
Et dansk resumé af Årsrapporten 2018/19 er tilgængelig via:
https://www.rtx.dk/en/investorer-dk/downloads/finansielle-rapporter/
Den fulde (engelsksprogede) årsrapport er tilgængelig via RTX’s hjemmeside.
Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00
RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

FINANSIEL UDVIKLING 2018/19
RTX realiserede i regnskabsåret 2018/19 en koncernomsætning på DKK 560 mio., svarende til en stigning på 18% (2017/18: DKK 475 mio.), hvilket oversteg de oprindeligt udmeldte forvetninger fra regnskabsårets begyndelse, og indfriede de opjusterede forventninger udmeldt i årets løb. Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurser var omsætningsvæksten 12% i forhold til sidste år. Begge forretningsenheder bidrog positivt til omsætningsvæksten på baggrund af en vellykket eksekvering af koncernens vækststrategi. Samtidig var omsætningen positivt påvirket af implementeringen af ​​IFRS 15, som medfører, at omsætningen i visse tilfælde indregnes tidligere.
Den øgede driftsindtjening resulterede i en øget indtjening pr. aktie på DKK 8,4 i 2018 mod DKK 7,0 sidste år.Vedhæftet filRTX CA No 62-2019 – 26.11.19 – Annual report 2018_19