Forløb af ekstraordinær generalforsamling

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 6. november 2019SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2019Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ekstraordinær generalforsamlingDen 6. november 2019, kl. 16.30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.Dagsordenen var som følger:Forslag fra bestyrelsenBestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3a blev ophævet og erstattet af en ny § 3a.          Der blev således stillet forslag om, at § 3a bliver sålydende:”Bestyrelsen er indtil 5. november 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 312.225.190 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 156.112.595) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld.For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3b blev ophævet og erstattet af en ny § 3b.          Der blev stillet således forslag om, at § 3b bliver sålydende:          ”Bestyrelsen er indtil 5. november 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 62.445.036 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 31.222.518) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.          Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.          For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”Bemyndigelse til dirigentenEventueltBestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.Der var fremmødt 51 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 171.096.067 stemmer ud af i alt 312.225.190 stemmer.Ad 1               Forslag fremsat af bestyrelsenBestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3a blev ophævet og erstattet af en ny § 3a. Bestyrelsen foreslog, at det skal være muligt at tegne nye kapitalandele på andre måder end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Samtidig foreslog bestyrelsen en forlængelse af bemyndigelsen med 5 år fra den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.Bestyrelsen foreslog således, at vedtægternes § 3a fik følgende ordlyd:”Bestyrelsen er indtil 5. november 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 312.225.190 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 156.112.595) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld.For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.Bestyrelsen foreslog, at bemyndigelsen i vedtægternes § 3b blev ophævet og erstattet af en ny § 3b, som ændrer bestyrelsens tidligere bemyndigelse til at kunne beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ved tegning af op til 20 % af Selskabets kapital uden fortegningsret for Selskabets aktionærer, og således at forhøjelsen helt eller delvis kan ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Samtidig foreslog bestyrelsen en forlængelse af bemyndigelsen med 5 år fra den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.Bestyrelsen foreslog således, at vedtægternes § 3b fik følgende ordlyd:          ”Bestyrelsen er indtil 5. november 2024 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 62.445.036 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 31.222.518) uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.          Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.          For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.Ad 2               Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Ad 3               Eventuelt
Der var et enkelt spørgsmål om bl.a. Sydsidens almene tilstand som ledelsen besvarede.
_________Jan Bech Andersen takkede for fremmødet. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 16:50.InformationYderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.AttachmentFBM nr 15 2019 Brøndby IF – Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.