ForFarmers draagt Roeland Tjebbes voor als lid Raad van Bestuur

Lochem, 25 november 2019ForFarmers draagt Roeland Tjebbes voor als lid Raad van BestuurDe raad van commissarissen van ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) draagt Roeland Tjebbes voor, om door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) op 24 april 2020 te worden benoemd als lid van de raad van bestuur van ForFarmers. De heer Tjebbes zal bij zijn benoeming de functie van Chief Financial Officer (‘CFO’) gaan vervullen. De benoeming is voor een termijn van vier jaar, eindigend aan het eind van de jaarlijkse AvA in 2024.Roeland Tjebbes (50) is sinds oktober 2015 CFO van de Hoogwegt Group (internationale handel in zuivelproducten). Tevens is hij sinds mei 2018 lid van de raad van commissarissen van Royal Koopmans.De heer Tjebbes heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en is tevens opgeleid als registeraccountant aan de Universiteit van Tilburg.Roeland Tjebbes begon zijn carrière als accountant bij BDO Accountants. Na een aantal jaar verliet hij de accountancy en startte een carrière bij verschillende ondernemingen in financiële managementposities. Hij heeft brede ervaring opgedaan in de voedings- en diervoersector, onder meer bij Perfetti Van Melle, Nutreco en Vion.De raad van commissarissen draagt Roeland Tjebbes voor vanwege zijn uitvoerige kennis van en ervaring in (corporate) finance, risicomanagement en financiële rapportage processen. Met name zijn achtergrond bij Nutreco en zijn ervaring ten aanzien van het managen van de inkoop van grondstoffen zijn van grote waarde. Hij past naar de mening van de raad van commissarissen uitstekend in het team van de raad van bestuur en de directie. De belangrijkste elementen van het contract van de heer Tjebbes worden vóór de oproeping van de AvA van 2020 op de website van ForFarmers geplaatst.Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations & Communications
T +31 (0)573 28 81 94 • M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu
Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.