Företagsakuten öppnar för ansökningar

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen inrättat en Företagsakut, som innebär statliga garantier för lån till företag som drabbats av virusutbrottet. Nu öppnar möjligheten för banker att ansluta sig till garantiprogrammet.
Företagsakuten innebär att staten tar huvuddelen av risken vid utlåning till företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Att banker och andra kreditinstitut deltar i programmet och i vidare utsträckning beviljar lån till livskraftiga företag är nödvändigt för att stödet ska få effekt och bidra till att fler företag klarar krisen.Från och med i dag är det möjligt för banker och andra kreditinstitut att ansöka om att få ta del av de statliga lånegarantierna.– Företagsakuten kommer att vara en viktig pusselbit för att fler företag ska klara sig igenom pandemin, men det är bråttom om vi vill minska krisens långsiktiga effekter på ekonomin. Nu är det dags för bankerna att ansöka så att lån kan beviljas och pengarna kan komma till nytta, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.Bakgrund: Uppdrag om garantiprogram för företagRegeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut lånegarantier om högst 100 miljarder kronor som i första hand ska gå till lån för små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet.Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstituten som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.För att bankerna ska kunna bevilja lån med statlig kreditgaranti behöver ett garantiavtal upprättas mellan Riksgälden och varje deltagande kreditinstitut. Från och med i dag öppnas möjligheten för kreditinstitut att ansöka om att delta i garantiprogrammet.Läs mer:Ansökan om deltagande för kreditinstitut (se bifogad fil)Pressmeddelande och regeringsuppdrag, 27 mars 2020: Riksgälden förbereder garantiprogram till svenska företagKontakt:Pressfunktionen, 08 613 47 01BilagaAnsökan om deltagande för banker och kreditinstitut

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.