Förändringar i SEB:s verkställande ledning

Förändringar i SEB:s verkställande ledningSom meddelas i dagens resultatrapport för det tredje kvartalet kommer ett antal ledningsförändringar att träda i kraft från och med 1 januari 2020.– De här förändringarna stärker vår möjlighet att leverera på affärsplanen och driva förändring. Genom att ta nästa steg inom teknikområdet ökar vi vårt fokus på operationell effektivitet för att i ännu högre grad kunna möta våra kunders förväntningar. Jag är glad att leda och vara en del av ett team med så smarta och dedikerade personer, säger Johan Torgeby, vd och koncernchef. Masih Yazdi, för närvarande finansdirektör och medlem av verkställande ledningen (VL) har utsetts till ekonomi- och finansdirektör. Masih började på SEB 2013 och har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Innan han började i sin nuvarande roll var han en högt rankad aktieanalytiker. Han har också arbetat som riskanalytiker vid Finansinspektionen.Nina Korfu-Pedersen, för närvarande chef för Group Finance och medlem av VL, har utsetts till chef för Affärsstöd och Operations. Nina har arbetat i SEB sedan 2010 som chef för Financial Services inom Group Finance. Hon har en magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi från BI Norwegian Business School och en magisterexamen i international business and politics från University of Reading. Hon har en bakgrund som managementkonsult vid PA Consulting och som chef för Group control & strategy vid försäkringsbolaget If.Petra Ålund, chef för Technology sedan april 2019, har utsetts som medlem i VL. Petra började på SEB 2017 som chef för IT Services och har bland annat en magisterexamen i internationell ekonomi från Linköpings universitet. Innan hon började på SEB hade hon en rad seniora chefsbefattningar inom IT-området på Sandvik och Scania.Nicolas Moch, Chief Information Officer (CIO) har utsetts till medlem av VL. Han kommer att rapportera till Petra Ålund. Nicolas började på SEB 2008 och har en magisterexamen i teknisk fysik från KTH och en magisterexamen i ekonomisk och industriell utveckling från Ecole Centrale Paris. Innan han började på SEB hade han en rad seniora befattningar som IT- och managementkonsult vid Capgemini.Martin Johansson har utsetts till Senior Advisor till vd och koncernchefen och lämnar sin nuvarande roll som chef för Business Support & Chief of Staff och medlem av VL. Martin kvarstår i VL som adjungerad medlem.Javiera Ragnartz, chef för Investment Management, och Mark Luscombe, chef för SEB i Storbritannien, har utsetts till adjungerade medlemmar i VL. Bilaga38191023 Förändringar i SEBs verkställande ledning

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.