Förändringar i Aktias ledningsgrupp: Niina Bergring ny direktör för kapitalförvaltning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
22.10.2019 kl. 8.00
Förändringar i Aktias ledningsgrupp: Niina Bergring ny direktör för kapitalförvaltningEkonomie magister Niina Bergring har utnämnts till direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning från och med 1.1.2020. Hon kommer att vara medlem i Aktias ledningsgrupp och rapportera till verkställande direktör Mikko Ayub.Niina Bergring har en gedigen bakgrund inom kapitalförvaltning, senast som vice verkställande direktör och placeringsdirektör på Veritas Pensionsförsäkringsbolag. Under sin långa karriär har Bergring haft flera ledande positioner inom finanssektorn och hon har mångsidig erfarenhet från såväl internationella banker, pensionsbolag som stiftelseaktörer.”Aktia har i och med strategiuppdateringen skärpt fokus på kapitalförvaltning och det gläder mig verkligen att just Niina Bergring kommer att leda våra fortsatta satsningar inom kapitalförvaltningsområdet. Jag är övertygad om att Niina med sin värdefulla bakgrund och omfattande kompetens kommer att möjliggöra för oss att uppnå våra ambitiösa tillväxtmål inom kapitalförvaltning”, konstaterar Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.”Jag är väldigt glad och entusiastisk över att få ta över ledarskapet för affärsområdet Kapitalförvaltning på Aktia och driva och utveckla affärsområdet i enlighet med Aktias uppdaterade strategi. Det är mycket intressanta tider: kapitalförvaltningen har farten uppe och jag känner ett starkt engagemang inför utmaningen att utveckla utbudet och tillhandahålla kapitalförvaltningens expertis till en ännu större kundkrets såväl i Finland som utomlands”, berättar Niina Bergring. I syfte att försnabba strategiimplementeringen och ytterligare effektivera verksamheten görs därtill följande förändringar i ledningsgruppsmedlemmarnas ansvarsområden:Vice verkställande direktör Juha Hammarén fokuserar framöver på att driva koncernens strategiska transaktioner och vidareutveckla bankens kreditportfölj och balansräkning samt fortsätter som styrelseordförande för Aktia Livförsäkring. Hammarén fortsätter som medlem i ledningsgruppen och verkställande direktörens ställföreträdare.HR-direktör och ledningsgruppsmedlem Anu Tuomolin utses till Chief Operating Officer (COO) med ansvar för HR, Business Risk Management, Production Center samt Data & Analytik.Ändringarna i ledningsgruppens ansvarsområden träder i kraft 1.11.2019.Politices magister Petteri Arinen har utnämnts till Head of Sales inom kapitalförvaltning med ansvar för institutionella kunder. Arinen inleder sitt nya arbete senast 1.1.2020 och han kommer att rapportera till Niina Bergring, direktör för affärsområdet Kapitalförvaltning. Arinen är inte medlem i Aktias ledningsgrupp.Ytterligare information:Verkställande direktör Mikko Ayub, tfn +358 10 247 6250Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning samt personförsäkringar. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias kunder betjänas via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com. 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.