Förändring i antalet aktier och röster i Anoto Group AB

Stockholm, 29 november, 2019 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier och röster i Anoto har ökat med 13 095 970 aktier respektive röster.
Förändringen avser aktier som emitterats under november i enlighet med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 17 maj 2019.Det totala antalet aktier och röster i Anoto uppgår per den 29 november 2019 till 150 262 257 aktier respektive röster.För ytterligare information kontakta:Joonhee Won, VDFör mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.comAnoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 StockholmDenna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 november 2019, kl. 22:30 CET.Om Anoto Group
Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och den relaterade mjukvaran. Dessa smartpens berikar vardagen för miljontals människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar. Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning för offline-utbildning; ACE – Anotos nya och förbättrade företagsformulärslösningar; aDNA – Anotos säkra interaktiva marknadsföringslösning; och Dr. Watson – Anotos biometriska autentiserings- och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq Stockholm under ANOT.
BilagaChange in number of shares_SV

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.