Finansinspektionen tilldelar Aktia Bank Abp en ordningsavgift för fel i myndighetsrapporteringen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
20.11.2020 kl. 12.35
Finansinspektionen tilldelar Aktia Bank Abp en ordningsavgift för fel i myndighetsrapporteringenFinansinspektionen har 19.11.2020 påfört Aktia Bank Abp en ordningsavgift om 40 000 euro för fel i myndighetsrapporteringen under tiden 1.10.2017–31.3.2019 gällande information om exponeringar med anstånd (forbearance exposures) som kreditinstitut enligt regleringen regelbundet ska rapportera till Finansinspektionen för tillsyn.Aktia Bank tar myndighetsrapporteringen och kvaliteten i data på största allvar. Banken har efter att ha upptäckt felen omedelbart vidtagit åtgärder för att utveckla sin rapporteringsprocess för att undvika motsvarade fel i fortsättningen. Ingen kund åsamkades skada av felen.Aktia Bank AbpMera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236, outi.henriksson@aktia.fi
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348, mia.bengts@aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com
Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.
 

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.