Extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB den 6 november 2019

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under onsdagen den 6 november 2019 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen får i bemyndigande att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Syftet med bemyndigandet är att likviden från företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att finansiera och accelerera kommersialiseringen av Apealea samt tillvarata nya affärsmöjligheter baserade på Bolagets unika XR17-plattform. Därutöver avser Oasmia att skapa en stabil finansiell position för Bolaget som möjliggör en expansion inom nya områden samt ett stabilt flöde av nya projekt.Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet skall genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Styrelsen äger rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om cirka 400 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ges rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.Det antecknas att emissionsbemyndigande som beslutades på årsstämman den 26 september 2019 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer till tillämpning eller inte.För mer information:
Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com
Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).
BilagaKommuniké EGM Oasmia 6 nov SWE FINAL

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.