Equinors resultater for tredje kvartal 2019

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på 2,59 milliarder USD og 1,08 milliarder USD etter skatt i tredje kvartal 2019. Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,47 milliarder USD og IFRS-resultatet var negativt med 1,11 milliarder USD etter netto nedskrivninger på 2,79 milliarder USD, hovedsakelig som følge av mer forsiktige prisforutsetninger.Finansielle resultater påvirket av lavere priser og utsatt gassproduksjon for å oppnå høyere verdiHøyt aktivitetsnivå med oppstart av fem nye felt siden andre kvartalSterk fremdrift i arbeidet med å bygge industriell skala innen fornybar energiOpprensingsarbeid ved South Riding Point-terminalen på Bahamas etter orkanen DorianLansering av program for tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder USD over tre år– Vi opprettholder sterk kostnads- og kapitaldisiplin, men resultatene våre er preget av lavere råvarepriser i kvartalet. I tillegg har vi besluttet å bruke vår fleksibilitet til å utsette gassproduksjon til perioder med høyere forventede priser. Vi har en solid balanse og utsikter til lønnsom vekst, og derfor styrket vi i kvartalet kapitaldistribusjonen til våre aksjonærer og gjennomfører første fase av et tilbakekjøpsprogram på 5 milliarder dollar, sier Eldar Sætre, konsernsjef for Equinor ASA.– Siden begynnelsen av tredje kvartal har vi startet produksjonen fra Trestakk, Mariner, Snefrid Nord, Utgard og Johan Sverdrup. Johan Sverdrup har allerede oppnådd en dagsproduksjon på over 200.000 fat. De fem nye feltene forventes å levere en gjennomsnittsproduksjon i 2020 på over 200.000 fat per dag netto til Equinor. Vi utvikler en portefølje av lønnsomme prosjekter med lave CO2-utslipp, og er i rute for å levere produksjonsvekst i 2020 og en årlig gjennomsnittlig produksjonsvekst på 3 % fra 2019 til 2025, sier Sætre.– De siste månedene har vært et veiskille for havvindvirksomheten vår. Sammen med SSE leverte vi vinnerbudet på tre prosjekter på Doggerbank i Storbritannia, og vi skal utvikle den største havvindparken i verden. I tillegg vant vi muligheten til å bygge Empire Wind utenfor New York, leverte utbyggingsplaner for Hywind Tampen, og realiserte betydelige verdier gjennom nedsalg i havvindparken Arkona utenfor Tyskland, sier Sætre.Justert driftsresultat var 2,59 milliarder USD i tredje kvartal, ned fra 4,84 milliarder USD i samme periode i 2018. Justert driftsresultat etter skatt var 1,08 milliarder USD, ned fra 1,99 milliarder USD i samme periode i fjor. Lavere priser både for olje og gass påvirket driftsresultatet for perioden.Underliggende drift- og administrasjonskostnader har vært stabile fra samme periode i fjor. Markedsføring-, midtstrøm- og prosesseringssegmentet har levert sterke tradingresultater. Våre realiserte gasspriser i Europa var, som følge av langsiktige gassalgskontrakter, over 50 % høyere enn gjennomsnittlige spotpriser.Driftsresultatet i henhold til IFRS var negativt med 0,47 milliarder USD i tredje kvartal, ned fra 4,60 milliarder USD i samme periode i 2018. IFRS-resultatet var negativt med 1,11 milliarder USD i tredje kvartal, ned fra 1,67 milliarder USD i tredje kvartal 2018. Driftsresultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 2,79 milliarder USD, der 2,24 milliarder USD er knyttet til ukonvensjonelle landbaserte eiendeler i USA, hovedsakelig som følge av mer forsiktige prisforutsetninger.Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 1,909 millioner foe per dag i tredje kvartal, ned med 8 % fra samme periode i 2018. Fleksibiliteten i produksjonstillatelsene for gass ble utnyttet til å utsette produksjon til perioder med høyere forventede priser. Høy vedlikeholdsaktivitet påvirket også produksjonen. Vellykket oppstart og opptrapping av nye felt, samt ny brønnkapasitet motvirket delvis produksjonsnedgangen. Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet startet 5. oktober, og det produseres nå fra fem brønner. Alle de åtte for-borede brønnene forventes å komme i produksjon innen utgangen av november, og feltet vil da ha en produksjonskapasitet på godt over 300.000 foe per dag. Etter planen når feltet platåproduksjon i løpet av sommeren 2020.Ved utgangen av tredje kvartal 2019 har Equinor fullført 32 letebrønner, hvorav 14 med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,26 milliarder USD, sammenlignet med 0,24 milliarder USD i samme kvartal i 2018, med flere borede og fullførte brønner.Kontantstrømmen fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital var 16,60 milliarder USD for de første ni månedene av 2019, sammenlignet med 20,43 milliarder USD i samme periode i 2018. Organiske investeringer var på 7,38 milliarder USD for de første ni månedene av 2019. Ved utgangen av kvartalet var gjeldsgraden [1] på 22,5 %, også påvirket av valutaeffekter og nedskrivninger i kvartalet. I henhold til implementering av IFRS 16 [2] var gjeldsgraden [1] 28,4 %.Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,26 USD per aksje for tredje kvartal. I tredje kvartal lanserte Equinor et program for tilbakekjøp av aksjer for inntil 5 milliarder USD i perioden fram til utgangen av 2022. I den første transjen vil aksjer for inntil 500 millioner USD bli kjøpt i markedet, og ved utgangen av tredje kvartal er aksjer for 91 millioner USD anskaffet og betalt.Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste tolv månedene fram til 30. september 2019, sammenlignet med 0,5 for samme periode for ett år siden. Etter orkanen Dorian har Equinor mobilisert betydelige ressurser for å sikre mennesker og miljø, og rense opp utslippet ved og rundt South Riding Point-terminalen på Bahamas.* * *[1] Dette er et ikke-GAAP måletall. Sammenligningstall og avstemming til IFRS er presentert i tabellen «Calculation of capital employed and net debt to capital employed ratio» under Supplementary-delen i rapporten.[2] Se note 8 Changes in accounting policies 2019 i Condensed interim financial statement* * *KontaktpersonerInvestor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)
Helge Hove Haldorsen, direktør IR North America,
+1 281 224 0140 (mobil)
Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12VedleggEquinor-CFO-presentation-3rd-Quarter-2019-resultsEquinor-Pressemelding-resultater-for-tredje-kvartal-2019Equinor-Third-Quarter-2019-Financial-statements-and-review

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.