Equinor reduserer kvartalsvis utbytte for første kvartal 2020 med 67%

Styret i Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har fastsatt et utbytte på USD 0,09 per aksje for første kvartal 2020, en reduksjon på 67% sammenliknet med fjerde kvartal 2019.
I samsvar med Equinors utbyttepolitikk vil styret ved fastsettelse av forestående kontantutbytter inkludere forventet kontantstrøm, planlagte investeringskostnader, finansieringskrav og tilstrekkelig finansiell fleksibilitet i vurderingen.I lys av den ekstraordinære markedssituasjonen og usikkerheten, har styret besluttet en betydelig reduksjon i det kvartalsvis kontantutbyttet for første kvartal 2020.– Equinor har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet. I denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi også besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67%, sammenliknet med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA.Som et svar på nåværende markedsforholdene har Equinor allerede lansert flere tiltak for å styrke den finansielle robustheten:Suspendering av tilbakekjøp under tilbakekjøpsprogrammet for aksjerIverksettelse av en handlingsplan på 3 milliarder dollar i 2020 fra reduksjon av investeringskostnader, driftskostnader og utgifter til leteaktivitetUtstedelse av obligasjoner på 5 milliarder dollarFormålet med tiltakene, inkludert reduksjonen i utbyttet, er å sikre kapasitet i balansen, styrke likviditeten og muliggjøre fortsatte investeringer i en prosjektportefølje av høy kvalitet. Dette understøtter konkurransedyktig vekst og langsiktig verdiskaping for aksjonærene.Med tiltakene som er varslet tidligere, kan Equinor ha en nøytral (1) organisk kontantstrøm før kapitaldistribusjon med en gjennomsnittlig oljepris på om lag 25 dollar per fat for resten av året.Fra 14. august 2020 vil aksjene Equinor handles eksklusivt utbytte. Ytterligere informasjon knyttet til kontantutbyttet for første kvartal 2020 vil bli annonsert 7. mai ved publisering av kvartalsrapporten.* * *
(1) Ekskludert inorganiske investeringer og potensielle redetermineringer. Basert på betalbar skatt.
* * *
For mer informasjon:Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner
+44 7881 918 792
Media
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør
+47 918 01 791
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.