Equinor ASA: Transaksjoner i kapitalmarkedet

Onsdag 13. november 2019 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equnior Energy AS, følgende transaksjon i kapitalmarkedet:– Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1.000.000.000 med 3,25% i kupong, forfall 18. november 2049Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen. Transaksjonen vil styrke Equinors finansielle fleksibilitet.Lånet er fulltegnet. Oppgjørsdato er 18. november 2019.Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Equinor ASA og Equinor Energy AS’ gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.Kontaktpersoner:Investorrelasjoner:
Peter Hutton, Senior Vice President, Investor Relations,
+44 788 191 8792
Helge Hove Haldorsen, Vice President, Investor Relations,
+1 281 224 0140
Presse:
Erik Haaland, pressekontakt,
+47 954 21 770
Finans:
Annant Shah, Vice President, Capital Markets,
+44 203 204 3200
* * *
Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være u lovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.