eQ OYJ:N VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

eQ OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
2.3.2020, klo 11:30
eQ Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen sekä vastuullisuusraportin on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.eQ.fi.Helsinki 2.3.2020eQ OyjJanne Larma
Toimitusjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fieQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat 11,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.Liiteeq_vuosikertomus_2019