Den 18. november 2019 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Independent Invest

Bestyrelsen havde fremsat forslag om at ændre kapitalforeningens vedtægter § 8 stk. 4 til ordlyden ”Andele skal være noteret på navn i kapitalforeningens ejerbog”.