EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S – Foreløbige hovedtal for 1. kvartal 2020

Den 8. april 2020
Foreløbige hovedtal for 1. kvartal 2020Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 1. kvartal 2020. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.Ledelsen forventer, at resultatet for 1. kvartal 2020 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive DKK 6,0 mio. Resultat før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) for 2020 forventes dermed på nuværende tidspunkt at ligge i intervallet DKK 22,5-24,0 mio.Nedlukningen af Tyskland og herunder Berlin med henblik på at begrænse smitten af COVID-19 betyder, at nogle af erhvervslejerne i selskabet ikke har haft likviditet til at betale deres leje pr. den 1. april 2020. Selskabet har løbende været i dialog med flere af lejerne og har positive forventninger til, at den tilgodehavende husleje bliver betalt i løbet af de næste måneder. Dette begrundes med de hjælpepakker til erhvervslivet, som Tyskland tilbyder på både føderalt- og lande-niveau. For eksempel kan virksomheder i Berlin med maksimum fem ansatte søge op mod EUR 14.000 i direkte støtte over tre måneder til dækning af faste driftsomkostninger herunder husleje. Selskabet er i løbende dialog med lejerne om støttemulighederne, og der stilles krav om, at disse udnyttes, men grundet det massive ansøgningspres, kan det tage noget tid, inden støttemidlerne kommer til udbetaling.Ledelsen mener derfor fortsat, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere, om udbruddet og spredningen af COVID-19 vil få tomgangen til at stige og dermed påvirke EBVAT, hvorfor risikoen ikke indregnes i forventningerne for 2020.Den foreløbige negative værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på DKK 2,1 mio. for perioden 1. januar – 31. marts 2020. Den negative justering i værdireguleringen skyldes udgiftsførsel af renoveringsomkostninger på nogle af selskabets ejendomme, som ikke kan tilskrives lejen. Den nye lov om lejeloftet er indarbejdet i værdifastsættelsen af selskabets ejendomme, og ejendomsværdierne er understøttet af eksterne vurderinger.De endelige tal for 1. kvartal offentliggøres i periodemeddelelsen den 26. maj 2020.Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S
Certified Adviser: Clearwater International K/SKontakt vedr. ovenstående kan rettes til:Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg – 20 98 50 60
Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen – 76 25 01 46
ellerClearwater International K/S 
Jakob Tolstrup Kristensen – 70 22 50 33

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.