Dividendiettepanek

4. mail 2020. aastal kinnitas ASi Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) nõukogu juhatuse esitatud uue dividendiettepaneku maksta 2020. aastal dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30,245 mln eurot.Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul soovib Tallinna Sadam täita aktsionäridele antud lubadust. „2019.aasta positiivsed majandustulemused võimaldavad meil kinni pidada kinnitatud dividendipoliitikast ning maksta ka sel aastal IPO käigus väljalubatud suurusjärgus dividendi,“ ütles Kalm.Uue dividendiettepaneku tegemisel lähtus juhatus üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta 2020. aastal dividendi vähemalt 30 mln eurot ja alates aastast 2021 vähemalt 70% puhaskasumist. Võrreldes 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamisel juhatuse tehtud dividendiettepanekuga on uues ettepanekus dividend aktsia kohta vähenenud 0,036 euro võrra ehk kokku summas 9,468 mln eurot. Dividendiettepaneku vähendamise vajadus on tingitud koroonaviiruse laialdasest levikust, millega kaasneb suur määramatus tekkinud kriisi kestuse ja mõju ulatuse osas. Sellega seoses on juhatus uues ettepanekus arvestanud Tallinna Sadama muutunud ärilisi väljavaateid, kapitaliseeritust ja täiendava laenukapitali kaasamise võimalusi tekkinud kriisi oludes.Üldkoosoleku poolt dividendiettepaneku kinnitamisel plaanib Tallinna Sadam dividendi välja maksta juulis. Dividendide väljamaksmisega seotud olulised kuupäevad avalikustatakse üldkoosoleku kutses.Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.Lisainfo:Sirle Arro
Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
AS Tallinna Sadam
s.arro@ts.ee

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.