DFDS’ forventning til 2020 øget af højere fragtmængder

Forventningen til driftsresultatet (EBITDA) øget fra DKK 2,2-2,5 mia. til DKK 2,5-2,7 mia. for 2020Usikkerheden er fortsat meget høj og betydelige ændringer i forudsætningerne for forventningen kan stadig forekomme i resten af året.
Forventningen til DFDS’ resultat for 2020 er blevet yderligere forbedret som følge af en udvikling i fragtmængderne i 3. kvartal, der var mere positiv end forventet. I de fleste dele af DFDS’ fragtnetværk har resultaterne for både færge- og logistikaktiviteterne været højere end forventet.Den fortsatte stramning af rejserestriktionerne har på den anden side reduceret antallet af passagerer i 3. kvartal mere end forventet, og aktivitetsniveauet forventes at forblive lavt i årets sidste kvartal.Den positive udvikling for fragtaktiviteterne har mere end opvejet det lavere resultat for passageraktiviteterne.Udviklingen i fragtmængderne forventes at forblive robust igennem 4. kvartal og driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster øges derfor fra DKK 2,2-2,5 mia. til DKK 2,5-2,7 mia. i 2020.Som tidligere meddelt forventes DFDS’ delårsrapport for 3. kvartal 2020 offentliggjort den 12. november 2020.
KontaktTorben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59Gert Jakobsen, Communications +45 33 42 32 97
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act 
Vedhæftet filDK_OMX_NO_21_23_10_2020_Outlook