Den Jyske Sparekasse – Resultat før skat 148,6 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 2/2020Grindsted, den 28. februar 2020
Resultat før skat på 148,6 mio. kr.
Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2019 for Den Jyske Sparekasse, der hermed offentliggøres.Hovedpunkter for 2019 er i overskrifter:Resultat før skat på 148,6 mio. kr.På trods af den hårde konkurrence i markedet og det udfordrende negative rentemiljø, er netto rente- og gebyrindtægter steget med 3,3% fra 616,3 mio. kr. til 636,5 mio. kr. i 2019.I forbindelse med Nykredits køb af Sparinvest solgte sparekassen i august måned 75 pct. af aktierne i Sparinvest og realiserede herved en skattefri kursgevinst på 80,8 mio. kr.Selvom omkostninger til IT og compliance stiger, er de samlede administrations- omkostninger på niveau med 2018.Årets resultat er påvirket af nedskrivninger på 160,6 mio. kr., hvilket er mere end forventet ved indgangen til 2019 og på et utilfredsstillende niveau.Finanstilsynet gennemførte i september og oktober måned en ordinær inspektion i sparekassen. Redegørelsen fra Finanstilsynet indeholdt påbud, som sparekassen er i gang med at efterleve.Kapitalprocenten udgør 18,9, og overdækningen efter kapitalbuffere udgør 3,9 pct. point, hvilket ikke lever op til den interne målsætning på 5,0 pct. point. Sparekassens kapitalplan for perioden frem mod 2024 viser, at sparekassen vil kunne realisere målsætningen inden for denne periode.Som et led i den løbende effektivisering blev sparekassens tre datterselskaber fusioneret ind i sparekassen i august med virkning fra 1. januar 2019.Det generelt negative rentemiljø forventes at fortsætte i en længere periode, hvilket sætter sparekassens rentemarginal under pres. Derfor besluttede sparekassen i 2019 at indføre en række forretningsmæssige tiltag:Negative renter af privatkunders indlån, der overstiger 500.000 kr. og indestående på pensionskonti over 25.000 kr.Negative renter af erhvervskunders indlånForhøjelse af rentesatser på udlån til visse erhvervskunder.Forhøjelse af diverse gebyrerSparekassen ønsker at styrke sit kapitalgrundlag yderligere, og der er som følge heraf af bestyrelsen ikke stillet forslag om udbetaling af udbytte for 2019.Forventningerne for 2020 er et resultat før skat i niveauet 85 – 125 mio. kr.Med venlig hilsenNiels Fessel                                              Claus E. Petersen
Bestyrelsesformand                                  Adm. direktør
For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte),
Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte),
Vedhæftede filerDJS selskabsmeddelelse nr. 2-2020 – Arsrapport 2019DJS Arsrapport 2019_FINAL