Demant A/S: Finanskalender 2020

Finanskalender for 2020* Såfremt en aktionær ønsker et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling den 10. marts 2020, skal begæring herom indsendes skriftligt senest seks uger inden afholdelse af generalforsamlingen, således at begæringen er bestyrelsen i hænde senest den 28. januar 2020.* * * * * * *Vedhæftet fil2019-15 Finanskalender 2020