Delårsrapport Q3 2019

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019
Starkt kvartal inom 3PL-verksamheten
Tjänsteuppdrag lyfter resultatet inom 3PLFörbättrad lönsamhet i båda segmentenNya butiker ansluter sig till Em HomeJULI – SEPTEMBER 2019Nettoomsättningen uppgick till 450,3 (437,7) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 6,3 (5,0) MSEK.Resultat efter skatt uppgick till 4,6 (4,3) MSEK.Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (0,82) SEK.Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,8 (8,7) MSEK.Eget kapital per aktie uppgick till 37,24 (36,66) SEK.JANUARI – SEPTEMBER 2019Nettoomsättningen uppgick till 1 252,4 (1 280,3) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (9,4) MSEK.Resultat efter skatt uppgick till 8,4 (7,7) MSEK.Resultat per aktie uppgick till 1,61 (1,47) SEK.Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,2 (21,9) MSEK.Eget kapital per aktie uppgick till 37,24 (36,66) SEK.HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och
är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 19 november
2019 kl. 08.45.
Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående
entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade
IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt
huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie
(ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

BilagaDelårsrapport Q3 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.