Delårsrapport for 1. januar – 30. september 2019 for FirstFarms A/S

Resumé
Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019.FirstFarms øger omsætning og resultat væsentligt med baggrund i vækst i svineproduktionenPrisen på smågrise og slagtesvin har været under budget i Q1, 2019, men væsentligt over i Q2 og Q3, 2019. Dette har sammen med forøget produktionseffektivitet bidraget til et tilfredsstillende resultat for de første 9 måneder af 2019. Der forventes fortsat tilfredsstillende svinepriser i resten af 2019.Høstudbytterne har været marginalt under budgettet som følge af et meget tørt år; særligt i Rumænien.Mælkeprisen har været lavere end budgetteret. Der forventes en mælkepris på det nuværende niveau for resten af året. Mælkeproduktionen har været på niveau med det budgetterede.Overtagelsen af selskabet Hospoda Invest A/S, i henhold til selskabsmeddelelse nr. 10/2019, indgår i tallene for perioden 17. juli 2019 og frem. Selskabet ejer og driver 1.500 hektar og har 2.300 søer med produktion af smågrise og slagtesvin.FirstFarms fastholder de opjusterede forventninger, som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 13 af 20. oktober 2019, til et EBITDA på 90-95 mio. kr. og et EBIT på 43-48 mio. kr. Der er i 2018 realiseret et EBITDA på 57 mio. kr. og et EBIT på 26 mio. kr.Anders H. Nørgaard fra FirstFarms A/S udtaler: ”Det går godt i FirstFarms. Vores køb af virksomheder de seneste år har skabt den forventede vækst. Vi ser nu effekten af vores ambitiøse og bæredygtige vækststrategi, og vi forventer et robust resultat for 2019”.Med venlig hilsen
FirstFarms A/S
For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.
Om FirstFarms:FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne, bæredygtige virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til forbrugernes middagsborde.

Vedhæftede filerAnders H Nørgaard(16) Q3-2019 (DK)