Delårsrapport for 1. januar – 30. september 2019 for FirstFarms A/S

Resumé
Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar – 30. september 2019.FirstFarms øger omsætning og resultat væsentligt med baggrund i vækst i svineproduktionenPrisen på smågrise og slagtesvin har været under budget i Q1, 2019, men væsentligt over i Q2 og Q3, 2019. Dette har sammen med forøget produktionseffektivitet bidraget til et tilfredsstillende resultat for de første 9 måneder af 2019. Der forventes fortsat tilfredsstillende svinepriser i resten af 2019.Høstudbytterne har været marginalt under budgettet som følge af et meget tørt år; særligt i Rumænien.Mælkeprisen har været lavere end budgetteret. Der forventes en mælkepris på det nuværende niveau for resten af året. Mælkeproduktionen har været på niveau med det budgetterede.Overtagelsen af selskabet Hospoda Invest A/S, i henhold til selskabsmeddelelse nr. 10/2019, indgår i tallene for perioden 17. juli 2019 og frem. Selskabet ejer og driver 1.500 hektar og har 2.300 søer med produktion af smågrise og slagtesvin.FirstFarms fastholder de opjusterede forventninger, som udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 13 af 20. oktober 2019, til et EBITDA på 90-95 mio. kr. og et EBIT på 43-48 mio. kr. Der er i 2018 realiseret et EBITDA på 57 mio. kr. og et EBIT på 26 mio. kr.Anders H. Nørgaard fra FirstFarms A/S udtaler: ”Det går godt i FirstFarms. Vores køb af virksomheder de seneste år har skabt den forventede vækst. Vi ser nu effekten af vores ambitiøse og bæredygtige vækststrategi, og vi forventer et robust resultat for 2019”.Med venlig hilsen
FirstFarms A/S
For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.
Om FirstFarms:FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne, bæredygtige virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til forbrugernes middagsborde.

Vedhæftede filerAnders H Nørgaard(16) Q3-2019 (DK)

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.