Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019

Meddelelse nr. 10 – 2019
til Nasdaq Copenhagen
 2019.11.15
Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019
Omsætningen udgør for 3. kvartal 2019 i alt 877,4 mio. kr., hvilket er 64,2 mio. kr. eller knap 8 % højere end i 3. kvartal 2018. I 3. kvartal 2019 var der én arbejdsdag mere sammenlignet med sidste år. For 1.-3. kvartal 2019 udgør omsætningen 2.595,5 mio. kr., hvilket er 139,7 mio. kr. eller knap 6 % højere end i tilsvarende periode sidste år. I forhold til 2018 er bruttomarginen i henholdsvis 3. kvartal og 1.-3. kvartal faldet med 1,5 %-point og 0,8 %-point som følge af øget projektsalg og salg af produkter med lavere margin samt større lagernedskrivninger i 3. kvartal.Resultat af primær drift (EBIT) udgør i 3. kvartal 2019 i alt 40,6 mio. kr. og overskudsgraden 4,6 % mod henholdsvis 38,1 mio. kr. og 4,7 % i 3. kvartal 2018. I 1.-3. kvartal 2019 udviser resultat af primær drift 124,2 mio. kr. og overskudsgraden 4,8 % mod henholdsvis 107,3 mio. kr. og 4,4 % i 2018. Den øgede indtjeningsmargin er opnået via omsætningsvækst og et stort set uændret omkostningsniveau.     Resultat før skat (EBT) i 3. kvartal 2019 på 39,0 mio. kr. er 3,6 mio. kr. højere end i 3. kvartal sidste år.  I 1.-3. kvartal 2019 udgør resultat før skat 119,3 mio. kr.  eller 13,4 mio. kr. højere end
sidste år. 
Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør i 3. kvartal 2019 -96,1 mio. kr. og -10,5 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019, hvilket er henholdsvis 165,7 mio. kr. og 117,2 mio. kr. lavere end i samme perioder sidste år primært som følge af periodeforskydning af leverandørbetaling. Investeringer i 3. kvartal 2019 udgør 5,9 mio. kr. og 29,2 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019 mod 27,9 mio. kr. og 72,1 mio. kr. i 2018.                      Forventning til resultat før skat for 2019 opjusteres til 160-170 mio. kr. mod tidligere meddelt 150-160 mio. kr.  I 2018 realiserede Brødrene A & O Johansen A/S et resultat før skat på 150,3 mio. kr.For yderligere information kontakt venligst:Adm. direktør Niels A. Johansen
Finansdirektør Henrik T. Krabbe
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Tlf.: 70 28 00 00
Vedhæftet filDelaarsrapport for Q3 2019 endelig

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.