• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: ’Meget tilfredsstillende’ rekordresultat på 304,3 mio. kr. før skat

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: ’Meget tilfredsstillende’ rekordresultat på 304,3 mio. kr. før skat

Selskabsmeddelelse nr. 28/2019| 21. november 2019
                                                                                                                                          
Hovedpunkter i delårsrapporten:
 
Resultat før skat på 304,3 mio. kr. pr. 30. september 2019 mod 106,1 mio. kr. pr. 30. september 2018. Der er tale om en stigning på 187 %. Delårsresultatet overstiger det bedste årsresultat i banken siden børsnoteringen i 2011.Basisindtjening på 124,7 mio. kr. for årets første tre kvartaler i 2019 mod 110,8 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsudgifter på 13,5 mio. kr. i 2019, er basisindtjeningen steget med 25 %.Banken fastholder sine forventninger for 2019 om en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 320-360 mio. kr.Kursgevinster på 205,8 mio. kr. og aktieudbytte på 30,0 mio. kr. primært som følge af realiseret gevinst på 170 mio. kr. ved salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE.Nedskrivninger er fortsat lave med 25,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019 mod 6,4 mio. kr.  i 1.-3. kvartal 2018. Generelt lave eller direkte faldende nedskrivninger på privatkunder og de fleste erhvervskunder. Landbrugets nedskrivninger er på et lavere niveau end tidligere, men er påvirket af enkeltstående nedlukninger.Gebyrindtægterne udgør 196,9 mio. kr. for 1.-3. kvartal 2019, svarende til en stigning på 2,5 %, og ligger på et fortsat højt niveau. Årsagen er især det høje aktivitetsniveau på boligområdet med stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb.Stigning i udlånet med 4,9 % pr. 30. september 2019 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder. Fald i udlån til landbrug på 13 %.Kapitalgrundlaget er robust med en kapitalprocent på 19,7 %. Banken har en kapitalmæssig overdækning på 5,5 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 14,2 %.Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:
”Danske Andelskassers Bank leverer et overskud på ikke mindre end 304,3 mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på hele 187 % i forhold til de første 9 måneder i 2018. Det er et rekordresultat, der overgår det hidtil bedste årsresultat siden børsnoteringen i 2011.
Salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE er naturligvis den primære årsag til rekordresultatet og underbygger vores strategiske valg om indgåelse af partnerskaber og ejerskab af virksomheder i finansielle sektorselskaber. Partnerskaber som længe har bidraget betydeligt til bankens indtjening i form af provisions- og gebyrindtægter og i form af andele i virksomhedernes værdiskabelse.Samtidig har banken fokus på basisindtjeningen, som udvikler sig meget positivt, hvilket blandt andet kan henføres til øget udlån og større gebyrindtjening.Derudover er det tilfredsstillende med fortsat lave nedskrivninger, hvor de direkte faldende nedskrivninger på mange privat- og erhvervskunder viser, at det fortsat går godt i samfundet.Det seneste år har Danske Andelskassers Bank arbejdet målrettet på at styrke sit økonomiske fundament, og banken er i bedre form end nogensinde før. En sund økonomi er det absolut stærkeste grundlag for den strategiske udvikling af banken. En udvikling, som kommer kunderne til gode i form af nye muligheder for rådgivning fra specialister inden for bank, forsikring, pension, leasing, realkredit og øvrige former for økonomisk tryghed. Banken vil i den kommende tid gennemføre ændringer i en række tilbud og services til alle typer kunder. Vores kunder skal rådgives så effektivt og så enkelt, som deres økonomiske situation tilsiger, hvilket vi tilrettelægger vores rådgivning efter.”Vedlagte filer
Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019 – Danske Andelskassers Bank A/S
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.Vedhæftede filerSelskabsmeddelelse Danske Andelskassers Bank _Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019 – Danske Andelskassers Bank

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.