Delårsrapport 3M:2020, 1 januari – 31 mars 2020

Substansvärdet den 31 mars 2020 var 94,1 mdkr eller 216 kr per aktie, en minskning under första kvartalet med 43 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning minskade substansvärdet med 17 %.Totalavkastningen uppgick under de första tre månaderna 2020 till -17 % för A-aktien och -14 % för C-aktien, jämfört med -18 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).Resultat per aktie uppgick under perioden till -42,59 kr.Under första kvartalet 2020 förvärvades aktier för 0,4 mdkr i SCA B och 0,3 mdkr i Sandvik.Skuldsättningsgraden den 31 mars 2020 var 5 %, en ökning sedan årsskiftet med 2 procentenheter.Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att återkalla sitt utdelningsförslag till årsstämman 2020.Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom den här angivna kommunikations- och hållbarhetschefens försorg, för offentliggörande den 7 april 2020, kl. 11:00 CEST. Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef Telefon: 08-666 64 19 E-post: ssl@industrivarden.seBilagaDelårsrapport_3M20_sve

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.