Delårsrapport 3. kvartal 2019 for perioden 1. januar 2019 – 30. september 2019

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 21. november 2019SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2019Delårsrapport 3. kvartal 2019 for perioden 1. januar 2019 – 30. september 2019Resumé:Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første ni måneder 128,8 mio. kr. (141,5 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2018), svarende til et fald på 9,0 %. Faldet skyldes primært faldende indtægter fra fodboldrelaterede aktiviteter. Selskabet har i 3. kvartal 2019 isoleret set realiseret en fremgang i nettoomsætningen på 2,9 mio. kr. til 52,2 mio. kr.   Omsætningen fra partnere og sponsorer er steget til 50,8 mio. kr., hvilket er det bedste resultat siden 2010 og nærmer sig en fordobling siden 2016, hvor selskabet igangsatte strategi 6.4. Stigningen er 9,0 % i forhold til samme periode sidste år (1. januar til 30. september 2018: 46,6 mio. kr.). Omsætningsfremgangen kommer fra en fortsat forøgelse af indtægter i hovedparten af sponsorkategorierne.Entré- og TV-indtægter er faldet med 9,5 mio. kr. til 44,8 mio. kr. (54,3 mio. kr. i perioden 1. januartil 30. september 2018), svarende til et fald på 17,5 %. Faldet skyldes et fald i både TV-indtægter og entreindtægter grundet mindre gode sportslige resultater sammenholdt med samme periode sidste år.Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde i perioden 1. januar til 30. september 2019 162,2 mio. kr. mod 150,8 mio. kr. i samme periode 2018. Dette er en stigning på 7,6 % og skyldes primært øgede personaleudgifter samt øgede udgifter til afskrivninger grundet det større investeringsniveau i faciliteter i og omkring Brøndby Stadion de sidste par år.Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat for perioden 1. januar til 30. september 2019 negativt med -33,5 mio. kr. (1. januar til 30. september 2018: -9,4 mio. kr.).Resultat af transferaktiviteter udgør -24,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2019 (1. januar til 30. september 2018: 36.3 mio. kr.), hvilket skyldes en væsentlige lavere salgsaktivitet i 2019 i forhold til 2018 samt øgede afskrivninger på kontraktrettigheder i 2019 i forhold til 2018 som følge af investeringer i spillertruppen.Brøndby IF’s resultat før skat i perioden 1. januar til 30. september 2019 udgør et underskud på -60,2 mio. kr. (1. januar til 30. september 2018: overskud 26,4 mio. kr.).Bestyrelsen arbejder fortsat målrettet med tilrettelæggelse af den tidligere udmeldte emission, som senest omtalt i selskabsmeddelelse nr. 14/2019.Forventninger til 2019Brøndby IF’s forventninger til årets resultat for 2019 før skat er nu i niveauet -75 mio. kr. til -79 mio. kr. mod tidligere forventet et resultat før skat i niveauet -63 mio. kr. til -73 mio. kr. Justeringen af forventningen til årets resultat skyldes primært effekterne af øgede omkostninger til fodbold relaterede aktiviteter samt højere omkostninger til vedligeholdelse af stadion.Ovenstående er baseret på følgende væsentlige forudsætninger:Brøndby IF er i top 3 af Superligaen i 2. halvår 2019Med venlig hilsen
  
Ole Palmå
Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon
43 63 08 10.
AttachmentFBM nr 16 2019 Brøndby IF – Delårsrapport 3. kvartal 2019

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.