• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Dėl UAB Verslo aptarnavimo centro ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo inicijavimo

Dėl UAB Verslo aptarnavimo centro ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo inicijavimo

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.Bendrovė informuoja, kad 2019 m. spalio 21 d. UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – VAC) ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – GPC), kurių akcininke yra ir Bendrovė, neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pritarta VAC ir GPC reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimui, prie veiklą tęsiančios GPC prijungiant VAC, bei pavesta šių įmonių valdyboms parengti reorganizavimo sąlygas.Planuojama, kad bendrovių reorganizavimas bus baigtas iki 2019 metų pabaigos.Pagrindinė VAC ir GPC veikla – paslaugų teikimas UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonėms, tad VAC ir GPC reorganizavimas sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas ir sprendimus bei teikti juos klientams greičiau ir paprasčiau. Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@ignitis.lt

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.