• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Dėl UAB „Ignitis grupė“ vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos inicijuojamo darbo grupės sudarymo

Dėl UAB „Ignitis grupė“ vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos inicijuojamo darbo grupės sudarymo

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.2019 m. lapkričio 13 d. Bendrovė gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) raštą, kuriuo informuojama, jog Finansų ministerija inicijuoja Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvų vertinimo darbo grupės (toliau – Darbo grupė) sudarymą. Darbo grupė bus sudaroma iš aukšto lygio suinteresuotų institucijų atstovų, todėl Finansų ministerija savo raštu prašo Bendrovės ir Lietuvos Respublikos Prezidento bei Vyriausybės kanceliarijų, Lietuvos Respublikos energetikos bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų deleguoti savo atstovus į Darbo grupę.Darbo grupei bus pavedama atlikti Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvų ir jų įtakos akcininko lūkesčių, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Bendrovės ilgalaikio finansinio tvarumo ir strategijos 2030 įgyvendinimui bei Lietuvos Respublikos ekonominei, socialinei politikai, nacionaliniam saugumui ir kapitalo rinkų raidai vertinimą bei pateikti rekomendacijas Finansų ministerijai dėl Bendrovės ilgalaikio finansavimo užtikrinimo alternatyvų, tarp kurių būtų ir akcinio kapitalo pritraukimas, t. y. pirminis viešas siūlymas (angl. Initial Public Offering, IPO), nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Numatoma, kad Darbo grupei keliamo tikslo įgyvendinimo terminas – 2020 m. liepos 1 d.Gavęs suinteresuotų institucijų deleguotų atstovų kandidatūras, Finansų ministras priims įsakymą dėl Darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt  

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.