• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Dėl UAB „Ignitis grupė“ vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos inicijuojamo darbo grupės sudarymo

Dėl UAB „Ignitis grupė“ vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos inicijuojamo darbo grupės sudarymo

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė),  juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.2019 m. lapkričio 13 d. Bendrovė gavo jos vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) raštą, kuriuo informuojama, jog Finansų ministerija inicijuoja Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvų vertinimo darbo grupės (toliau – Darbo grupė) sudarymą. Darbo grupė bus sudaroma iš aukšto lygio suinteresuotų institucijų atstovų, todėl Finansų ministerija savo raštu prašo Bendrovės ir Lietuvos Respublikos Prezidento bei Vyriausybės kanceliarijų, Lietuvos Respublikos energetikos bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų deleguoti savo atstovus į Darbo grupę.Darbo grupei bus pavedama atlikti Bendrovės ilgalaikio finansavimo alternatyvų ir jų įtakos akcininko lūkesčių, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Bendrovės ilgalaikio finansinio tvarumo ir strategijos 2030 įgyvendinimui bei Lietuvos Respublikos ekonominei, socialinei politikai, nacionaliniam saugumui ir kapitalo rinkų raidai vertinimą bei pateikti rekomendacijas Finansų ministerijai dėl Bendrovės ilgalaikio finansavimo užtikrinimo alternatyvų, tarp kurių būtų ir akcinio kapitalo pritraukimas, t. y. pirminis viešas siūlymas (angl. Initial Public Offering, IPO), nacionalinėje ir tarptautinėse kapitalo rinkose. Numatoma, kad Darbo grupei keliamo tikslo įgyvendinimo terminas – 2020 m. liepos 1 d.Gavęs suinteresuotų institucijų deleguotų atstovų kandidatūras, Finansų ministras priims įsakymą dėl Darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo.Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt