Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad pasirašius atitinkamą susitarimą, buvo suteikti suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumai žemiau nurodytomis sąlygomis:SGD išdujinimo pajėgumai 999.970.000 kWh (esant šioms norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas – 1:578 (m3 SGD / nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).SGD išdujinimo periodas: nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima rezervuoti einamaisiais dujų metais.
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594.