• Home
  • Journal
  • Public Companies
  • Dėl „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu

Dėl „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu

SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) 2020 m. balandžio 8 d. paskelbė šaukianti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. balandžio 30 d. adresu Gynėjų g. 14, Vilnius.Pranešimas apie 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, darbotvarkė, sprendimų projektai:https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=933740&messageId=1176266Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 398 pratęsus karantino Lietuvos Respublikoje galiojimą iki 2020 m. gegužės 11 d. 24 val., Bendrovė informuoja, kad 2020 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks, tačiau Bendrovės akcininkai primygtinai kviečiami pasinaudoti teise balsuoti visuotinio akcininkų susirinkimo dienotvarkės klausimais iš anksto pateikiant Bendrovei tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.__________Alternatyva Nr. 1:Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti ir pasirašyti balsavimo raštu biuletenį ir jį atsiųsti Bendrovei el. paštu (info@invltechnology.lt), o biuletenio originalą išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius. Tinkamai užpildyti balsavimo raštu biuleteniai gali būti siunčiami tiek registruotu, tiek paprastuoju paštu adresu Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius be kopijos pateikimo minėtu el. paštu. Kartu su biuleteniu turi būti išsiunčiamas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios.__________Alternatyva Nr. 2:Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turėtų užpildyti balsavimo raštu biuletenį, išsaugoti savo kompiuteryje ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tinkamai užpildytą ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo raštu biuletenį siųsti Bendrovei el. paštu info@invltechnology.lt.Bendrovė siūlo naudotis šiomis nemokamomis kvalifikuoto elektroninio parašo sistemomis: Dokobit  ir GoSign.__________Alternatyva Nr. 3:Bendrovės akcininkams neturint galimybės pasinaudoti balsavimo Alternatyvomis Nr. 1 ir Nr. 2, Bendrovė sudaro sąlygas akcininkams ar jų tinkamai įgaliotiems asmenims 2020 m. balandžio 30 d. atvykti adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, į Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą. Primename, kad Bendrovės akcininkų susirinkimo pradžia: 9:00 val. (registracija prasideda nuo 8:30 val.).Akcentuojame, kad karantino metu privalu laikytis saugumo rekomendacijų dėl saugos priemonių naudojimo, atstumo išlaikymo.__________Plačiau apie akcininkų teises ir pareigas pateikiama pranešime apie 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą:https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=933740&messageId=1176266Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
PriedasINVL Technology_balsavimo biuletenis

Disclaimer & Cookie Notice

Welcome to GOLDEA services for Professionals

Before you continue, please confirm the following:

Professional advisers only

I am a professional adviser and would like to visit the GOLDEA CAPITAL for Professionals website.

Cookie Notice

We use cookies to improve your experience on our website

Information we collect about your use of Goldea Capital website

Goldea Capital website collects personal data about visitors to its website.

When someone visits our websites, we use a third party service, Google Analytics, to collect standard internet log information (such as IP address and type of browser they’re using) and details of visitor behavior patterns. We do this to allow us to keep track of the number of visitors to the various parts of the sites and understand how our website is used. We do not make any attempt to find out the identities or nature of those visiting our websites. We won’t share your information with any other organizations for marketing, market research or commercial purposes and we don’t pass on your details to other websites.

Use of cookies
Cookies are small text files that are placed on your computer or other device by websites that you visit. They are widely used to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.